Naša práca hovorí za nás

Vyber si case study
podľa oblasti
 • Behavioral Insights
 • Brand & Lifestyle
 • Branded Content
 • Creative & Visual
 • Digital Experience
 • Employer Branding
 • Healthcare
 • Innovation & Technology
 • Public Affairs
 • Reputation Management
 • Social Impact

alebo si vyber zo zoznamu služieb
Activation & Engagement
 • Behavioral Insights
 • Community Management
 • Community Managment
 • Digital Campaign
 • Event
 • Influencer Engagement
 • Internal Communication
 • Media Relations
 • Online & Offline Activation
 • Social Media Engagement
 • Stakeholder Outreach & Engagement
Content & Design
 • Audio & Video Storytelling
 • Creative Writing
 • Cross-platform Design
 • Data Visualisation & Storytelling
 • Native Advertising
 • Social Media Content
 • User Testing
Strategy & Issues
 • CEO & Leadership Communication
 • Crisis Communication
 • Insights & Ideation
 • Intelligence & Monitoring
 • Regulatory & Government Relations
 • Research & Surveys
 • Social Media Listening
 • Stakeholder Mapping
 • Strategic Workshop & Planning
 • Trainings & Facilitation
Vymazať filter

Ak ide o korupciu, nemlčať je zlato

Vytvorili sme integrovanú kampaň, ktorá originálnym spôsobom odprezentovala prechod prevádzok na drevený variant príborov a zároveň posilnila reputáciu značky smerom k zákazníkom a rôznym stakeholderom.