ESG
Communication

V rámci našej služby ESG Communication pripravujeme komunikačné stratégie šité na mieru, ktoré sú založené na dátach, behaviorálnom prístupe a dopadoch na biznis.

Innovation
& Technology

Spolu s inovatívnymi firmami, akademickým výskumom aj start-upmi hľadáme komunikačné riešenia, ktoré umožnia technológiám dosiahnuť ďalej.

Brand
& Lifestyle

Prepájame značky so zákazníkmi integrovanými kampaňami, ktoré stoja na silnej idei, zmysluplnom a vizuálne atraktívnom obsahu, ako aj na originálnom zážitku.

Reputation
Management

Na základe výskumov a dát pomáhame našim klientom porozumieť tomu, aké sú od nich očakávania, a na akých faktoroch ich reputácia stojí.

Employer
Branding

Tvoríme interné a externé kampane, aby ste prilákali a udržali tie najväčšie talenty, ktoré do vašej firmy skvele zapadnú.

Healthcare

Moderné, osvetové, vzdelávacie, digitálne, dátové aj behaviorálne kampane na zlepšovanie zdravotníctva.

Public Affairs

Transparentný, moderný a autentický prístup k politike a veciam verejným, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie.

Social
Impact

Kampane so širším spoločenským dopadom pomáhajú firmám a neziskovkám meniť veci k lepšiemu.

Branded
Content

Nakrúcame reportáže aj animované filmy, tvoríme podcasty, píšeme longformy a natívnu reklamu, pracujeme s dátami a ich vizualizáciou.

Behavioral
Insights

Behavioral Insights by Seesame je inovatívny projekt, ktorého cieľom je pomôcť klientom nastaviť strategickú komunikáciu tak, aby motivovala ľudí k pozitívnej zmene správania.

Creativity
& Graphic Design

Dobrá kreatíva musí zaujať, vyvolať emócie. Snažíme sa priniesť nový pohľad a tvoriť kampane, v ktorých vidíme širší zmysel. Dobrá kreatíva nie je len o nápade, ale aj o jeho dokonalom stvárnení.

Digital
Experience

Ciele a zmysel našej práce v PR sa nemenia, ale prostredie a nástroje áno. Spojením dlhoročných skúseností z PR s výbornou orientáciou v digitálnom prostredí robíme zmysluplnú komunikáciu prirodzene aj v online priestore.