Creative & Visual, Healthcare

Posvieťme si na depresiu: neviditeľnú pandémiu v strednej a východnej Európe a Pobaltí

Spojením regiónov strednej, východnej Európy, Pobaltia a jedinečného výskumu s využitím vizualizácie dát sme poukázali na to, že starostlivosť o ľudí trpiacich depresiou by mala byť politickou prioritou.

V strednej a východnej Európe a v Pobaltí trpí depresiou približne 2,4 milióna ľudí. Celosvetovo sa až 60 % samovrážd pripisuje depresii. Polovica ťažkých depresívnych porúch ostáva napriek tomu neliečených. Samostatný boj jednotlivcov z radov odborníkov a organizácií proti tejto neviditeľnej pandémii si nezískal dostatočnú pozornosť politických lídrov. Na to, aby si naozaj posvietili na depresiu, sme potrebovali ukázať jednotu naprieč Európou a čísla spolu s odporúčaniami odborníkov netradičným spôsobom.

Spojili sme región strednej a východnej Európy aj Pobaltia a s pomocou jedinečného výskumu a vizualizácie dát sme poukázali na to, že starostlivosť o ľudí trpiacich depresiou by mala byť politickou prioritou. Výskum, do ktorého sme zapojili 10 krajín, 51 expertov a 58 inštitúcií sme zverejnili prostredníctvom interaktívnej online vizualizácie.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/03/janssen-ds2-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/03/janssen-ds3-min.png

Výsledky štúdie sme rozpovedali použitím storytellingu, long-formov, prehľadných porovnávacích máp a grafov. Zmobilizovali sme 13 pacientskych organizácií a výsledky sme prezentovali kľúčovým politickým lídrom vrátane globálneho šéfa WHO.

Výskum sa na základe spoločnej metodiky sústredil na 4 oblasti: prepojená a komplexná zdravotná starostlivosť a služby pre ľudí s depresiou; dáta podporujúce lepšiu zdravotnú starostlivosť o ľudí s depresiou; zapojenie a podpora ľudí s depresiou a využitie technológií na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti.

  • Výsledky pre každú krajinu sme spracovali do prehľadnej long-form podstránky. 
  • Každá kapitola dostala vlastnú farebnosť, vďaka čomu je navigácia jednoduchá a intuitívna. 
  • Ilustrácie či zaoblené hrany priniesli do dát emóciu a ľudskosť.
  • Na mieru vytvorený porovnávací modul dát priniesol rýchly prehľad výsledkov regiónu na mape vo vybranej kategórii. 
  • Dáta sme zobrazili aj vo forme prehľadného grafu a pridali sme aj filter krajín na orientáciu v konkrétnych výsledkoch pre zvolený región.
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/03/janssen-ds1-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/03/janssen-ds5-min.png

Na základe výsledkov sme zmobilizovali 13 pacientskych organizácií zo všetkých krajín. Spoločne sme sformulovali memorandum, ktoré sme zaslali všetkým politickým lídrom v oblasti zdravotníctva a duševného zdravia. Výsledky štúdie sme tiež prezentovali na GLOBSEC fóre a medializovali v každej krajine.

Generálny riaditeľ WHO dal pacientskym organizáciám verejný prísľub, že vytvorí v rámci WHO regionálnu platformu pre starostlivosť o ľudí s depresiou. Politickí zástupcovia z regiónu sa zároveň vyjadrili, že starostlivosť o ľudí s depresiou by mala byť regionálnou prioritou vzhľadom na socio-ekonomickú záťaž, ktorú toto ochorenie spôsobuje, ako aj záťaž na pacientov a ich rodiny. Dokázali sme, že storytelling založený na silných dátach a ich premyslenej vizualizácii vie spojiť celý región a má potenciál viesť k reálnym zmenám.