Healthcare

Našou kreatívou sme odstránili bariéry prevencie rakoviny prostaty

Kampaň Movember na zvýšenie povedomia o prevencii rakoviny prostaty pozná každý. Ochorenie je však stále medzi hlavnými príčinami úmrtí mužov na Slovensku. Nastal čas na zmenu.

Kampaň Movember na zvýšenie povedomia o prevencii rakoviny prostaty pozná každý. Ochorenie je však stále medzi hlavnými príčinami úmrtí mužov na Slovensku. Na preventívne urologické prehliadky, ktoré môžu ochorenie odhaliť včas, chodí iba približne 20 % Slovákov, čo je jedno z najhorších čísel v Európe. Zistili sme, prečo je to tak a pomohli sme to zmeniť.

Muži často ignorujú preventívne urologické prehliadky, lebo nevedia, čo od nich čakať a majú z nich strach. Vymýšľajú si výhovorky, aby tam nemuseli ísť a ak aj naberú odvahu, musia ešte od svojho praktického lekára získať výmenný lístok, aby vôbec mohli ísť na preventívne vyšetrenie rakoviny prostaty k urológovi. 

A práve to sme chceli zmeniť. Naším cieľom teda bolo zvýšiť motiváciu mužov ísť včas na preventívnu urologickú prehliadku, predchádzať výhovorkám a odstrániť bariéry, ktoré komplikujú rýchlu, jednoduchú a dostupnú prehliadku u urológa. Rozhodli sme sa o citlivej téme hovoriť netradičným spôsobom – s humorom, výrazným a osobitným tónom a s využitím kontrastu. 

 

Hokej bez suspenzora? Naozaj? 

Ľadový hokej je slovenským národným športom. Hrajú ho silní muži, ktorí sú v očiach Slovákov hrdinami. To je hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli zapojiť do našej kampane legendu slovenského hokeja – jedného z najúspešnejších hokejistov, Ladislava Nagya, ktorého muži z našej cieľovej skupiny dobre poznajú.

V rámci partnerstva, ktoré sme nadviazali s verejnoprávnou televíziou RTVS, sme počas Movembera do vysielania zaradili zábavný reklamný spot s naším hlavným protagonistom. Okrem toho sme vytvorili microsite s vizuálom kampane, zorganizovali sme mediálny event, vďaka ktorému sme tému dostali do médií a publicitu sme podporili aj spoluprácami s influencermi.

Vybraná skupina influencerov dostala nezvyčajný darček – suspenzor. Herci, televízni moderátori či športovci na svojich sociálnych sieťach komunikovali message, že suspenzor síce pomôže pri hokeji, ale len preventívna prehliadka im pomôže zostať zdravými. 

Takto sa nám podarilo odstrániť prvú bariéru: strach a predsudky.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/03/035-janssen-movember-20221-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/03/035-janssen-movember-20222-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/03/035-janssen-movember-20223-min.png

Dosť bolo výhovoriek, dáme vám čas na starostlivosť o vaše zdravie

Vybrali sme zaujímavých ambasádorov, medzi ktorými boli herci, spisovatelia, televízni moderátori, známi kuchári, ale aj minister zdravotníctva. Osobnosti ponúkli svoj čas a pomoc s každodennými povinnosťami mužom, ktorí namiesto toho, aby varili večeru, zháňali vianočné darčeky či vyzdvihli deti zo školy, získali priestor pre svoje zdravie.  Takto sa nám podarilo odstrániť druhú bariéru: výhovorky.

Hoci sa nám podarilo motivovať mužov k návšteve urológa, zostala pred nami ešte jedna zložitejšia prekážka. Na takéto vyšetrenie je potrebné získať odporúčanie od všeobecného lekára.  Prepojili sme kľúčových aktérov a rozprúdili sme otvorenú diskusiu o prevencii rakoviny prostaty.

 

Koho sme pozvali k dialógu?

 • Ministerstvo zdravotníctva
 • Slovenskú urologickú spoločnosť
 • Pacientske organizácie – Liga proti rakovine, Europa Uomo Slovakia
 • Športové združenia
 • Médiá
 • Zdravotné poisťovne

Vďaka angažovanosti všetkých kľúčových aktérov sa prevencia rakoviny prostaty stala predmetom otvorenej a užitočnej diskusie. Dôležitým výsledkom bolo, že všetky zdravotné poisťovne potvrdili, že budú akceptovať preventívne urologické prehliadky mužom, ktorí majú na ňu nárok, aj bez výmenného lístka od praktického lekára. Podarilo sa nám teda odstrániť aj tretiu bariéru. 

Slovenskí muži po prvý raz nečelia žiadnym prekážkam, ktoré by im bránili navštíviť urológa a starať sa o to najdôležitejšie – o svoje zdravie.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/03/035-janssen-movember-20224-2-min.png

Čo sme dosiahli

 • Všeobecnú celosvetovú Movember kampaň, ktorú pozná každý, sme vďaka silnej a autentickej kreatíve posunuli na lokálnu cielenú kampaň ušitú pre Slovensko.
 • Vďaka partnerstvu s verejnoprávnou televíziou naša kampaň oslovila mužov z celého Slovenska.
 • Podarilo sa nám zničiť predsudky a mýty o preventívnych urologických prehliadkach. Téma sa pre mužov postupne stáva prirodzenejšou. 
 • Máme ambasádorov, ktorí dlhodobo podporujú témy prevencie.
 • Prevencia rakoviny prostaty zaplavila slovenské médiá, ktoré reagovali až 80 mediálnymi výstupmi.
 • Vďaka nastolenej diskusii o preventívnych prehliadkach sme zmenili postoj zdravotných poisťovní týkajúci sa potreby výmenných lístkov od všeobecných lekárov na absolvovanie bezplatnej prehliadky. 
 • Vďaka influencerom sa nám podarilo bez platenej reklamy osloviť milióny ľudí na sociálnych sieťach.
 • Našli sme spôsob, ako postupne odstraňovať bariéry prevencie rakoviny prostaty a motivovať mužov k starostlivosti o svoje zdravie.