Naša sila
je v tíme

Michaela Benedigová

Michaela
Benedigová

Managing Director & Partner
“Každý deň som veľmi vďačná, že v Seesame môžem pracovať s ľuďmi, ktorých spájajú hodnoty, profesionalita a nadšenie pre dobrú vec. Seniori so skúsenosťami 20+ rokov spolu so vzdelanými mladými ľuďmi. Navzájom sa učíme a inšpirujeme. Prinášame zmysluplné riešenia pre rýchlu a komplexnú dobu, ktorú žijeme. Baví nás to, robíme to najlepšie, ako vieme, s nasadením a odhodlaním prekonávať prekážky.” Viac o nás.
Juraj Caránek v Seesame od 2001 🎉

Juraj
Caránek

Head of Corporate Team & Partner
Eva Stančíková v Seesame od 2000 🎉

Eva
Stančíková

Head of Finance & Partner
Richard Menczer v Seesame od 2001 🎉

Richard
Menczer

Senior Consultant & Partner | Corporate Team
Adriana Čatlošová v Seesame od 2001 🎉

Adriana
Čatlošová

Senior Consultant & Partner | Corporate Team
Zuzana Ozanová v Seesame od 2012 🎉

Zuzana
Ozanová

Head of Employer Branding
Adam Cagáň v Seesame od 2013 🎉

Adam
Cagáň

Head of Creative & Visual Team
Anna Michalková v Seesame od 2015 🎉

Anna
Michalková

Head of Public Affairs & Partner
Dominika Pišťanská v Seesame od 2017 🎉

Dominika
Pišťanská

Head of Editorial Content
Dávid Benedig v Seesame od 2018 🎉

Dávid
Benedig

Head of Digital Experience
Alexandra Strapáková v Seesame od 2013 🎉

Alexandra
Strapáková

Head of Brand & Lifestyle
Vladimíra Bunčáková v Seesame od 2016 🎉

Vladimíra
Bunčáková

Senior Manager | Public Affairs
Marianna Rosová v Seesame od 2015 🎉

Marianna
Rosová

Account Director | Healthcare
Alexandra Katkinová v Seesame od 2019 🎉

Alexandra
Katkinová

Account Director | Public Affairs
Róbert Antl v Seesame od 2016 🎉

Róbert
Antl

Senior Research Specialist | Public Affairs
Kristína Veselá v Seesame od 2023 🎉

Kristína
Veselá

Account Manager | Public Affairs
Karolína Šramová v Seesame od 2021 🎉

Karolína
Šramová

Account Manager I Public Affairs
Dominika Begáňová v Seesame od 2023 🎉

Dominika
Begáňová

Team Assistant | Public Affairs
Tomáš Kočí v Seesame od 2020 🎉

Tomáš
Kočí

Senior Manager | Corporate Team
Michaela Lukovičová v Seesame od 2012 🎉

Michaela
Lukovičová

Account Director| Corporate Team
Zuzana Matějíčková v Seesame od 2024 🎉

Zuzana
Matějíčková

Senior Manager | Corporate Team
Kamila Márföldy v Seesame od 2019 🎉

Kamila
Márföldy

Senior Manager | Corporate Team
Paulína Mihoková v Seesame od 2023 🎉

Paulína
Mihoková

Junior Account Manager | Corporate Team
Jakub Szatinský v Seesame od 2019 🎉

Jakub
Szatinský

Research Specialist | Corporate Team
Hedviga Sovová v Seesame od 2023 🎉

Hedviga
Sovová

Team Assistant | Corporate Team
Marcela Zigová v Seesame od 2023 🎉

Marcela
Zigová

Senior Social Media Specialist | Digital Experience
Danyil Brynko v Seesame od 2021 🎉

Danyil
Brynko

Team Assistant | Digital Experience
Elena Valovičová v Seesame od 2010 🎉

Elena
Valovičová

Senior Manager | Employer Branding
Martina Poliačková v Seesame od 2021 🎉

Martina
Poliačková

Senior Manager | Employer Branding
Alexandra Blažeková v Seesame od 2023 🎉

Alexandra
Blažeková

Account Manager | Employer Branding
Martin Špeťko v Seesame od 2013 🎉

Martin
Špeťko

Senior Graphic Designer | Creative & Visual Team
Ema Petriková v Seesame od 2022 🎉

Ema
Petriková

Graphic Designer | Creative & Visual Team
Peter Puterka v Seesame od 2022 🎉

Peter
Puterka

Copywriter & Ideamaker | Creative & Visual Team
Jakub Dolník v Seesame od 2016 🎉

Jakub
Dolník

Office Manager
Beáta Zborníková v Seesame od 2021 🎉

Beáta
Zborníková

Office Assistant
Petra Jakubcová v Seesame od 1998 🎉

Petra
Jakubcová

Finance Manager
Zuzana Szigetiová v Seesame od 2000 🎉

Zuzana
Szigetiová

Senior Finance Manager
Zuzana Ďurišová v Seesame od 2019 🎉

Zuzana
Ďurišová

Finance Manager
Marta Turóciová v Seesame od 2013 🎉

Marta
Turóciová

Senior Media Specialist | Brand & Lifestyle
Adriana Tomajková v Seesame od 2023 🎉

Adriana
Tomajková

Senior Manager | Brand & Lifestyle
Nikoleta Štefeková v Seesame od 2023 🎉

Nikoleta
Štefeková

Account Manager | Brand & Lifestyle
Kristína Gazdagová v Seesame od 2020 🎉

Kristína
Gazdagová

Senior Manager | Brand & Lifestyle
Otília Ferenčíková v Seesame od 2022 🎉

Otília
Ferenčíková

Team Assistant | Brand & Lifestyle
Juraj Sedlák v Seesame od 2022 🎉

Juraj
Sedlák

Editor | Editorial Content
Katarína Korytárová v Seesame od 2023 🎉

Katarína
Korytárová

Editor | Editorial Content
Peter Višňovský v Seesame od 2017 🎉

Peter
Višňovský

Senior Videomaker | Editorial Content