Branded Content

Magazín, ktorý pomáha udržať najtalentovanejších študentov na Slovensku

Magazín z dielne Nadácie Dionýza Ilkoviča vyzdvihuje a oceňuje prácu inšpiratívnych pedagógov prírodných vied
Nadácia Dionýza Ilkoviča
Klient: Nadácia Dionýza Ilkoviča
Čo tu nájdeš: Content & Design

Magazín NDI je jediný svojho druhu na Slovensku. Je určený pre špecifickú komunitu ľudí, ktorých spája záujem o vedu a pokrok – výnimočných učiteľov, nadaných študentov a inovatívne technologické firmy.

Slovenské firmy nevyhnutne potrebujú talenty, no tí najšikovnejší študenti zo Slovenska odchádzajú. Naša spoločnosť tak prichádza o generáciu výnimočných mladých vedcov a odborníkov. Učitelia, ktorí rozvíjajú tieto talenty ešte na stredných školách sú nedocenení v úzadí. Sú to práve oni, vďaka ktorým šikovní mladí ľudia naberajú neoceniteľné skúsenosti na medzinárodných súťažiach a neskôr vďaka nim budujú svoje vedecké kariéry.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/04/ndi-20221-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/04/ndi-20222-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/04/ndi-20223-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/04/ndi-20224-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/04/ndi-20225-min.png

Magazín z dielne Nadácie Dionýza Ilkoviča vyzdvihuje a oceňuje prácu inšpiratívnych pedagógov prírodných vied. Šikovným žiakom ukazuje, že aj na Slovensku môžu nájsť zmysluplné uplatnenie. No a firmám, ktoré sa dnes bijú o talenty, poskytuje priestor zaujať nádejných vedcov ešte kým odídu za hranice. To všetko prístupné online aj offline v modernom a nadčasovom dizajne.

Našou úlohou a naším cieľom bolo zaujať a užitočným spôsobom prepojiť tých najlepších učiteľov, žiakov a firmy. Preto sme Magazín NDI postavili do stredu tohto trojuholníka a obsahovo ho pospájali tak, aby bol každej z troch skupín užitočný. Už dnes poznáme príbehy študentov, ktorí vďaka magazínu zareagovali na rôzne rozvojové ponuky moderných firiem z oblasti vedy a výskumu pôsobiacich na Slovensku. Veríme tiež, že magazín upozorní na nenahraditeľnú rolu učiteľov, bez ktorých nemôže dobre fungovať školstvo a v konečnom dôsledku ani trh práce.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/04/ndi-20226-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2023/04/ndi-20227-min.png

Urobili sme desiatky rozhovorov s učiteľmi, stakeholdermi a ľuďmi z biznisu. Spoznávame v nich najlepších učiteľov na Slovensku, bývalých olympionikov v prírodných vedách, ktorí dnes vedú úspešné firmy aj odborníkov na vzdelávanie. Tému vzdelávania sme dlhodobo rozvíjali a prepájali sme najdôležitejších aktérov. Ukázali sme študentom niekoľko spôsobov, ako sa môžu rozvíjať na svojej strednej škole v spolupráci s univerzitami a firmami. Atraktívne slovenské spoločnosti v magazíne prezentujú možnosti stáží a vzdelávania pre študentov. 

Magazín sme v tlačenej podobe rozoslali do vybraných firiem, škôl, centier voľného času, výnimočným žiakom, pedagógom a organizáciám, ktoré sa venujú prírodným vedám.

Výsledky: 

  • Nedoceneným učiteľom sme pozdvihli kredit a poskytli sme priestor na ich názory. 
  • Talentovaným žiakom sme priniesli informácie o programoch atraktívnych slovenských firiem a inštitúcií. 
  • Technologickým firmám sme dali možnosť ukázať ich ponuku pre mladých ľudí. 
  • Priniesli sme názory odborníkov na vzdelávanie, ktoré ukazujú, ako by sa to na Slovensku dalo robiť lepšie a podporili sme v spoločnosti myšlienku, že zostať pôsobiť na Slovensku má zmysel.