Healthcare

Zdravotníctvo je zložitý systém a potrebuje silnú mieru dôvery a komunikácie. Vďaka spolupráci s pacientskymi organizáciami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, odbornými spoločnosťami, zdravotnými poisťovňami, farmaceutickými spoločnosťami aj výrobcami zdravotníckych pomôcok, vytvárame platformy pre zlepšovanie zdravia konkrétnych skupín, ukazujeme potenciál nových technológií a vytvárame moderné vzdelávacie a osvetové kampane.

Anna Michalková

Anna Michalková

Head of Public Affairs & Partner

Zdravotníctvo je na Slovensku dlhodobo vnímané ako kľúčová oblasť, v ktorej sú potrebné systémové zmeny. Našimi kampaňami, digitálnymi, dátovými aj behaviorálnymi projektmi, sa snažíme k týmto zmenám prispieť a upozorňovať na dôležitosť prevencie, inovácií, ale aj zmien v manažmente pacienta a na nutnosť reforiem.

Zdravotníctvo je zložitý systém a potrebuje silnú mieru dôvery a komunikácie. Vďaka spolupráci s pacientskymi organizáciami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, odbornými spoločnosťami, zdravotnými poisťovňami, farmaceutickými spoločnosťami aj výrobcami zdravotníckych pomôcok, vytvárame platformy pre zlepšovanie zdravia konkrétnych skupín, ukazujeme potenciál nových technológií a vytvárame moderné vzdelávacie a osvetové kampane.

„Zdravotná starostlivosť nie je obmedzená hranicami štátov. Naši klienti preto využívajú prepojenia, ktoré vytvára globálna sieť PROI. Sme hrdí, že Seesame so svojimi odbornými znalosťami a silným zdravotníckym tímom je našim popredným členom.”

Gil Bashe, Global Health Lead, PROI Worldwide

Vybrané ocenenia