Creativity
& Graphic Design

Creative thinking a 💎 hlavy plné nápadov, win attitude a chuť posúvať sa ✍️ vpred, problem solving a schopnosť zjednodušovať 🧵 zložité zadania, team play a 🤝 spolupráca s kolegami, skills and knowledge pri ✨ čarovaní s grafickým dizajnom. To je kreatívne/grafické štúdio v Seesame.

Adam Cagáň

Adam Cagáň

Head of Creative & Visual

Kreativita je hlavne o otvorenom vnímaní okolitého sveta. Nápady k nám často prichádzajú spontánne v aute, sprche alebo v posteli - jednoducho kdekoľvek! Kreatívna práca je životný štýl. Najradšej máme nápady, ktoré sa postupne vynárajú z dlhých rozhovorov a diskusií, keď to všetko krásne "klikne" - zapadne do seba.

Creative thinking a 💎 hlavy plné nápadov, win attitude a chuť posúvať sa ✍️ vpred, problem solving a schopnosť zjednodušovať 🧵 zložité zadania, team play a 🤝 spolupráca s kolegami, skills and knowledge pri ✨ čarovaní s grafickým dizajnom. To je kreatívne/grafické štúdio v Seesame.

Vybrané ocenenia