Employer
Branding

Hrdosť a lojalita zamestnancov pozitívne ovplyvňuje dobré meno firmy a jej možnosti získať kvalitné talenty. Naše riešenia nie sú na jeden deň či noc, ale sústredia sa na zmeny, ktoré sú trvalé. Spolu s vedením firmy, manažérmi či HR oddeleniami formujeme interné procesy a zlepšenia, aby v nich bol aj úžitok aj zážitok pre zamestnancov.

Zuzana Ozanová

Zuzana Ozanová

Head of Employer Branding

Nech už ide o akúkoľvek tému, naším cieľom je, aby sa zamestnanci na podujatie či aktivitu tešili. Chceme, aby riešenia prispievali k pozitívnemu vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi či značke.

Hrdosť a lojalita zamestnancov pozitívne ovplyvňuje dobré meno firmy a jej možnosti získať kvalitné talenty. Naše riešenia nie sú na jeden deň či noc, ale sústredia sa na zmeny, ktoré sú trvalé. Spolu s vedením firmy, manažérmi či HR oddeleniami formujeme interné procesy a zlepšenia, aby v nich bol aj úžitok aj zážitok pre zamestnancov.

Vybrané ocenenia