Public Affairs

Moderný prístup k public affairs prináša viac transparentnosti, zvýšenú rýchlosť a s tým aj nutnosť vyššej miery flexibility a prispôsobenia sa aj takej situácii, akou je napríklad aj pandémia COVID-19.

Anna Michalková

Anna Michalková

Head of Public Affairs & Partner

Public affairs dnes nie je len o vzťahoch s politickými predstaviteľmi a lobbyingu. Dnes sa všetky aktivity aj komunikácia presúvajú do digitálneho sveta sociálnych médií a bez autentického a zmysluplného storytellingu by tak ani svet public affairs nemal zmysel.

Moderný prístup k public affairs prináša viac transparentnosti, zvýšenú rýchlosť a s tým aj nutnosť vyššej miery flexibility a prispôsobenia sa aj takej situácii, akou je napríklad aj pandémia COVID-19.

Vybrané ocenenia