Behavioral
Insights

Inovatívny prístup k strategickej komunikácii, ktorého cieľom je pomôcť klientom motivovať ľudí k pozitívnej zmene správania sa a k lepším rozhodnutiam. Behaviorálny výskum poskytuje nové príležitosti pri plánovaní komunikačných kampaní, so zapojením tímu vedcov, konkrétnymi meraniami a intervenčnými technikami založenými na psychológii ľudského správania.

Anna Michalková

Anna Michalková

Head of Public Affairs

Iba komunikácia s poznaním správania a psychológie cieľovej skupiny môže byť strategická. Platí to aj na Slovensku, kde si často myslíme, že na ľudí funguje iba cukor a bič - zákazy, príkazy a sankcie. Behaviorálna komunikácia nám ukazuje, že motivovať ľudí sa dá aj inak, s preukázateľnými výsledkami.

Inovatívny prístup k strategickej komunikácii, ktorého cieľom je pomôcť klientom motivovať ľudí k pozitívnej zmene správania sa a k lepším rozhodnutiam. Behaviorálny výskum poskytuje nové príležitosti pri plánovaní komunikačných kampaní, so zapojením tímu vedcov, konkrétnymi meraniami a intervenčnými technikami založenými na psychológii ľudského správania.

„Behaviorálny výskum dokáže efektívne meniť správanie ľudí. My sme chceli s využitím behaviorálnych techník postrčiť ľudí k tomu, aby nevytvárali odpad v prírode a nehádzali odpadky na zem, ale do koša. A presne to sa nám s pomocou Seesame podarilo.“

Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie, OZV ENVI – PAK.

Vybrané ocenenia

Prokop 2021
Data in PR

3. miesto