Social
Impact

V social impact tíme pomáhame zodpovedným firmám a neziskovým organizáciám definovať a správne komunikovať svoj spoločenský prínos. Strategicky s nimi rozmýšľame a tvoríme kampane, ktoré pomáhajú dosahovať pozitívne zmeny v spoločnosti.

Frédérique Halászová

Frédérique Halászová

Head of Social Impact Team

Firmy si správne kladú otázku, čo okrem zarábania peňazí majú dávať tomuto svetu. A neziskovky si čoraz väčšmi uvedomujú, že komunikovať svoj spoločenský prínos je rovnako dôležité, ako ho tvoriť. Jedným aj druhým pomáhame v tom, aby to robili správne, uveriteľne a zrozumiteľne.

V social impact tíme pomáhame zodpovedným firmám a neziskovým organizáciám definovať a správne komunikovať svoj spoločenský prínos. Strategicky s nimi rozmýšľame a tvoríme kampane, ktoré pomáhajú dosahovať pozitívne zmeny v spoločnosti.

„Zrozumiteľne vysvetľovať prínosy našej práce verejnosti a darcom, je pre nás absolútne kľúčové. Spoločné tréningy, fundraisingové kampane, ale aj malé projekty so Seesame nás už roky učia, ako komunikovať jednoducho, jasne a ľudsky.”

Alexandra Kárová, OZ Vagus

Vybrané ocenenia