Branded
Content

Značky, firmy a organizácie dnes vytvárajú obsah, stávajú sa médiami. Náš špecializovaný tím novinárov a videomakerov vytvára obsahovú štruktúru aj konkrétne obsahy. Pripravujeme širokú škálu contentu od dátového storytellingu až po videoreportáže a filmy.

Dominika Pišťanská

Dominika Pišťanská

Head of Editorial Content

Máme profesionálne skúsenosti z televízie, rozhlasu aj printových médií. Priamo v našom tíme animujeme videá, tvoríme podcasty, píšeme longformy a natívnu reklamu, pracujeme s vizualizáciou dát. Naše obsahy sú relevantné pre publikum, nielen zaujmú, ale zostanú mu aj v pamäti.

Značky, firmy a organizácie dnes vytvárajú obsah, stávajú sa médiami. Náš špecializovaný tím novinárov a videomakerov vytvára obsahovú štruktúru aj konkrétne obsahy. Pripravujeme širokú škálu contentu od dátového storytellingu až po videoreportáže a filmy.

„Podcasty sme so Seesame začali tvoriť v lete 2020. Projekt bol natoľko úspešný, že sme sa rozhodli rozšíriť spoluprácu aj o českú verziu podcastov a zároveň sme pridali video. Vďaka contentovému tímu Seesame tvoríme zaujímavý obsah, budujeme vlastný komunikačný kanál a posúvame značku Samsung moderným spôsobom ďalej.”

Petra Bačková, Brand marketing & PR SK

Vybrané ocenenia