Reputation
Management

Reputácia zásadným spôsobom ovplyvňuje úspech organizácie - dôveru zákazníkov, kvalitu a nasadenie zamestnancov, ako aj spoluprácu partnerov a inštitúcií. Na základe výskumov a dát pomáhame našim klientom porozumieť tomu, aké sú od nich očakávania, a na akých faktoroch ich reputácia stojí. Na základe toho vytvárame programy riadenia reputácie.

Michaela benedigová

Michaela benedigová

Managing Director & Partner

Dôvera je nevyhnutným prvkom úspešného fungovania ̶ tak medzi ľuďmi, ako aj v biznise. Reputácia je úzko spojená s dôverou, je v rukách ostatných ̶ čo si o nás myslia, ako nás vnímajú a v čom nám dôverujú. Kombinuje faktory kompetencie a etiky, prísne hodnotí skutočné činy a správanie sa firiem a organizácií. Najmä v dnešnej dobe, keď sa aj od firiem očakáva, že budú reagovať na problémy spoločnosti a ľudstva.

Reputácia zásadným spôsobom ovplyvňuje úspech organizácie - dôveru zákazníkov, kvalitu a nasadenie zamestnancov, ako aj spoluprácu partnerov a inštitúcií. Na základe výskumov a dát pomáhame našim klientom porozumieť tomu, aké sú od nich očakávania, a na akých faktoroch ich reputácia stojí. Na základe toho vytvárame programy riadenia reputácie.

„Podnikanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti je založené na dôvere. Je preto kľúčové ako ľudia vnímajú naše hodnoty a značku. Ešte viac to platí v čase narastajúcich dezinformácií. Sme radi, že sa pri riadení komunikácie môžeme oprieť aj o skúsenosti Seesame.”

Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET

Vybrané ocenenia