Reputation Management

ESET Science Award – nový partner pre rozvoj vedy a výskumu na Slovensku

V roku 2019 vzniklo nové ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award. Jeho cieľom je vyzdvihovať a vysvetľovať rolu vedcov v spoločnosti a podporovať myšlienku, že vedci majú byť tí, ktorých je v spoločnosti počuť. Seesame sa stal komunikačným partnerom hneď pri zrode ocenenia. Našou rolou, je spolu s Nadáciou ESET definovať jeho smerovanie a komunikačné aktivity.

Dôveryhodné ocenenie 

Nové ocenenie vstúpilo do priestoru, ktorý je relatívne zaplnený vedeckými či spoločenskými oceneniami s vedeckými kategóriami. Preto mu bolo potrebné vybudovať rešpekt a jasne definovať odlišnosť. 

 

Budovaniu základných komunikačných pilierov ocenenia predchádzal rozsiahly prieskum očakávaní vedeckej komunity (fokus skupiny) aj postojov všeobecnej verejnosti k vede (online prieskum).  

 

Do tvorby základných princípov ocenenia boli pozvaní aj samotní vedci, aby spĺňalo ich očakávania, bolo následne rešpektované vo vedeckej komunite a malo šancu získať rešpekt aj v širšej verejnosti.   

eset-science-award

Vedieme ľudí k vede

Intenzívna komunikácia ocenenia vyzdvihuje prácu vedcov, približuje ich názory a získava pozornosť širokej verejnosti. Jej piliere sú   

  • Mediálne partnerstvá, ktoré prinášajú nový priestor pre vedcov. Tí prostredníctvom moderných formátov (podcast, anketa) hovoria o svojej práci, ale vyjadrujú sa aj k spoločenským otázkam. 
  • Exkluzívny obsah pre médiá prostredníctvom ktorého získavajú novinári prístup ku špičkovým slovenským vedcom. Vedecké názory sa tak dostanú aj do rubrík a relácií, ktoré nie sú primárne o vede.
  • Profil ESET Science Award na Facebooku vytvára priestor, kde má verejnosť príležitosť diskutovať s vedcami o vedeckých aj nevedeckých otázkach.  
  • Účasť na populárnych podujatiach (Biela noc, Festival Pohoda) prináša vedu, tam kde by ju ľudia nečakali 
  • Pozvania špičkových svetových vedcov na Slovensko (napríklad Ruzena Bajcsy, Michal Valko alebo nobelista Erwin Neher) pripomínajú, že vedci sú inšpiratívni ľudia s príťažlivou prácou.   
„Výnimoční vedci si zaslúžia pozornosť, úctu a uznanie. Veríme totiž, že práve tak sa stanú inšpiráciou pre celú spoločnosť a najmä pre mladých ľudí, keď sa rozhodujú o svojej budúcnosti.“ Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/028-eset-scienceaward-2021-2-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/028-eset-scienceaward-2021-3-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/028-eset-scienceaward-2021-4-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/028-eset-scienceaward-2021-5-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/028-eset-scienceaward-2021-6-min.png

 

Čo sme dokázali  

  • Každý piaty Slovák si myslí, že spoločnosť ESET pozitívne ovplyvňuje slovenskú vedu* 
  • Časopis Forbes zaradil ocenenie k najlepším správam roku 2019
  • Nad ocenením prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová 
  • Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík označil ocenenie ako najvýznamnejšiu udalosť roka 2019 
  • Ocenenie získalo druhé miesto v kategórii korporátna komunikácia v súťaži Prokop 2019 za korporátnu komunikáciu 

 

*2muse, február 2020