Behavioral Insights, Creative & Visual, Public Affairs, Reputation Management

Ako sme naučili ľudí, aby nehádzali odpadky na zem

Mestá a obce dlhodobo bojujú s voľne pohodeným odpadom na verejných priestranstvách. Ako naučiť ľudí, že odpadky nepatria na zem, ale do koša?

Behaviorálny výskum hľadá spôsoby, ako primäť ľudí, aby robili lepšie rozhodnutia. Využíva pritom „nudging“ (poštuchnutie) – čo je koncept, ktorý pomáha meniť správanie ľudí pozitívnym smerom bez využívania príkazov a zákazov. Takýto výskum sme spolu s OZV ENVI – PAK, Ústavom verejnej politiky FSEV UK Bratislava a The Behavioural Insights Teamom z Londýna uplatnili aj pri riešení problému s voľne pohodeným odpadom v prírode.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/10/envipak-behavi-campaign-2022-1-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/10/envipak-behavi-campaign-2022-2-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/10/envipak-behavi-campaign-2022-3-min.png

Problém voľne pohodeného odpadu 

Mestá a obce dlhodobo bojujú s voľne pohodeným odpadom na verejných priestranstvách. Existuje síce mnoho dobrovoľných iniciatív, ktoré odpadky na uliciach či v parkoch zbierajú, to však problém nerieši. Ako naučiť ľudí, že odpadky nepatria na zem, ale do koša? 

V kampani pre OZV ENVI – PAK sme využili behaviorálny výskum, ktorý pozitívne ovplyvnil správanie ľudí pomocou jednoduchých a finančne nenáročných “poštuchnutí”. Komunikačná kampaň ľuďom neprikazovala, ako sa majú v prírode správať. Nechala  im možnosť slobodného rozhodnutia, no vďaka behaviorálnym technikám ich motivovala k tomu, aby prostredie udržiavali čisté. 

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/10/envipak-behavi-campaign-2022-4-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/10/envipak-behavi-campaign-2022-5-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/10/envipak-behavi-campaign-2022-6-min.png

Behavióralne techniky v praxi 

Celý projekt sme postavili na sofistikovanom výskume, dátach, lokálnom prevedení a riešeniach šitých na mieru. Vytvorili sme kreatívne koncepty prepájajúce techniky primingu a gamifikácie, ktoré mali potenciál zaujať pozornosť ľudí. Intervencie sme nainštalovali a otestovali priamo v teréne v dvoch lokalitách – na bratislavskom Štrkovci, ktorého hlavným problémom boli cigaretové ohorky, a v Ivanke pri Dunaji, kde dominovali odpady z jedla a obalov z nich. Pravidelne sme kontrolovali stav techník, zbierali odpadky a vyhodnocovali, na ktoré z techník ľudia pozitívne reagujú. Vďaka gamifikačným prvkom sa nám podarilo prekročiť cieľ a priniesť trvácnejšiu pozitívnu zmenu v daných lokalitách.

Podarilo sa nám výrazne znížiť množstvo odpadu

20 %

Ivanka pri Dunaji

61 %

Štrkovec Lodenica

74 %

Štrkovec juhozápad


80

mediálnych výstupov

Komunikačná stratégia

vo forme manuále pre obce a mestá