Public Affairs, Reputation Management

Brand aktivizmus na Slovensku: Vznik Ceny Dionýza Ilkoviča pre výnimočných učiteľov

Za aktivizáciou značiek stoja nie vždy len korporátne hodnoty, ale aj presvedčenie a nadšenie jednotlivcov. Tak vznikla z iniciatívy spoločnosti PosAm cena pre učiteľov prírodovedných predmetov, ktorí okrem svojich bežných povinností venujú študentom aj významnú časť svojho voľného času. Vedením mimoškolských aktivít a prípravou študentov na súťaže dokazujú, že aj slovenské školstvo má potenciál vychovávať úspešných vedcov. Projekt preto od roku 2018 podporuje aj Ministerstvo školstva.

Vytvorili sme Nadáciu Dionýza Ilkoviča, ktorá morálne aj finančne oceňuje úsilie učiteľov a nepedagogických dobrovoľníkov základných a stredných škôl. Prizvali sme vedcov zo Slovenska a Česka a vytvorili odbornú porotu. Následne sme určili, koho chceme oceniť a podľa akých kritérií.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/019-posam-cdi-2020-1-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/019-posam-cdi-2020-2-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/019-posam-cdi-2020-3-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/019-posam-cdi-2020-4-min.png

Cez kampaň sme oslovili školy a združenia

Aby sa o ocenení dozvedelo čo najviac ľudí, spustili sme celoslovenskú kampaň v médiách, na sociálnych sieťach a prostredníctvom adresných newslettrov pre zriaďovateľov škôl, ako aj pre učiteľské združenia. 

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/019-posam-cdi-2020-5-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/019-posam-cdi-2020-6-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/019-posam-cdi-2020-7-min.png

Ocenili sme už 13 učiteľov z rôznych kútov Slovenska 

Od spustenia projektu pribúdajú každoročne desiatky nových nominácií. O príbehy víťazov sa delíme aj s verejnosťou, ktorej tak ukazujeme prínos učiteľov a pomáhame tak meniť nazeranie na to, ako spoločnosť vníma učiteľskú profesiu. 

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/019-posam-cdi-2020-8-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/019-posam-cdi-2020-9-min.png

Projekt pomáha:

  • Demýtizovať štúdium prírodných vied a popularizovať štúdium týchto predmetov.
  • Zmeniť spôsob, akým spoločnosť nazerá na profesiu učiteľa.
  • Vybudovať platformu, ktorá propaguje osobnosti, ktoré sa podieľajú na dlhodobom rozvoji mimoškolskej činnosti.

 

Ocenenie

2. miesto

Prokop 2017
Kategória: Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie