Blížia sa predčasné voľby: Na čo sa má biznis pripraviť?

SEESAME WEB HEADSK od Senior Public Affairs Team
Anna Michalková, Alexandra Katkinová, Róbert Antl
3. februára 2023

Spolu s vyhlásením volieb, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, začína aj predvolebná kampaň. Najbližšie mesiace prinesú nielen emócie, ale aj nepredvídateľnosť legislatívneho prostredia a pestrý mix politických predstaviteľov.

Čo môžeme v nasledujúcich mesiacoch očakávať?

  • Zviazané ruky vlády – Vládny kabinet má obmedzený rozsah pôsobnosti, do predčasných volieb by tak mal iba „kúriť a svietiť”. Z poverenia prezidentky vyplýva, že by sa dosluhujúca vláda mala vyhnúť zásadným rozhodnutiam v hospodárskej a sociálnej oblasti a nemala by rozhodovať ani o kľúčových otázkach vnútornej a vonkajšej politiky. Aj z tohto dôvodu bude schopnosť vlády reagovať na nečakané výzvy domácej aj globálnej politiky obmedzená. Názor prezidentky bude v prijímaní zásadnejší rozhodnutí dôležitý a od hlavy štátu sa očakáva, že v prípade potreby zasiahne alebo kabinet odvolá a nahradí ho tzv. úradníckou vládou.
  • Nepredvídateľnosť legislatívy – Aj keď v roku 2020 vstúpilo do NR SR 7 politických strán, momentálne v ňom pôsobia zástupcovia 15 subjektov a skupín. Vláda nedisponuje väčšinou poslancov v parlamente, čo spôsobí komplikované prijímanie jej návrhov. Ku každému zo zákonov budú potrebné samostatné vyjednávania a dohody medzi politickými stranami. Tie sa budú v predvolebnom období riadiť najmä záujmami a preferenciami svojich voličov. Šancu na schválenie budú mať najmä návrhy, ktorých podpora nebude niesť pre strany výrazné politické náklady alebo zákony, ktoré sa stanú predmetom politického obchodu a kompromisov v rámci výmeny za podporu niečoho iného. Od politikov tak môžeme očakávať rôzne legislatívne prekvapenia, v ktorých bude náročné sa orientovať a mať na ne dosah.
  • Populistické návrhy s vážnymi ekonomickými dopadmi – V čase ekonomickej krízy a rastúcej inflácie môžu byť opäť predložené populistické návrhy na zvýšenie minimálnej mzdy, vyššie zdanenie niektorých sektorov či reguláciu cien. Objaviť sa môžu aj individuálne návrhy na zníženie daní v určitých segmentoch hospodárstva. Do úzadia pôjdu akékoľvek štrukturálne zmeny, ktorých pozitívny efekt sa neprejaví okamžite, vrátane zelených tém. Individuálna legislatívna iniciatíva poslancov NR SR navyše neprechádza medzirezortným pripomienkovaním, takže bude chýbať dostatočné preskúmanie dopadu návrhov na podnikanie a biznis.
  • Predvolebné témy budú diktovať prieskumy verejnej mienky – Na Slovensku až na niekoľko výnimiek chýbajú zabehnuté politické strany s ustáleným postojom v zásadných témach hospodárstva, sociálnych tém, zdravotníctva či životného prostredia. Strany sa orientujú podľa prieskumov verejnej mienky a tomu prispôsobujú aj svoje pozície. Podľa posledného prieskumu iniciatívy Ako sa máte Slovensko? z novembra 2022 dominovala medzi ľuďmi obava z rastúcej inflácie a ceny energií. Dá sa preto očakávať, že politickí lídri budú prichádzať s jednoduchými, populistickými a ľudsky uchopiteľnými riešeniami týchto problémov. Predvolebné programy ponúknu iba minimalistické, vágne a nekonkrétne východiská. V praxi tak nebudú jasné jednoznačné názory strán na jednotlivé témy a ich postoje sa v čase budú meniť.
Group 65
  • Polarizácia spoločnosti –  Politici budú na základe svojich vlastných prieskumov identifikovať konfliktné témy, ktoré rozdeľujú spoločnosť. Pokúsia sa zviezť na emóciách, ktoré niektoré otázky vyvolávajú. V kultúrno-etických záležitostiach to registrované partnerstvá, reprodukčné práva žien či postavenie náboženských cirkví na Slovensku. V zahranično-politickej oblasti bude zo strany krajnej pravice a populistickej časti politického spektra dochádzať k spochybňovaniu euro-atlantickej orientácie, členstva v NATO a v Európskej únie. Súčasťou negatívnej kampane a polarizácie sa môžu stať aj súkromné zahraničné spoločnosti v rôznych sektoroch ako je zdravotníctvo či FMCG.  

Obdobie pred voľbami prináša pre súkromný sektor mnoho výziev ale aj príležitostí vymedziť sa v kľúčových témach, zdieľať svoje hodnoty a proaktívne komunikovať priority a potreby biznisu.

 

Ako sa najlepšie pripraviť na turbulentné predvolebné obdobie a s čím vám vieme v Seesame pomôcť?

 

  • Pravidelný politický monitoring, vďaka ktorému budete vždy v obraze a vytvoríte si prehľad o aktuálnom dianí či možných scenároch pred- aj po-volebného vývoja.
  • Sektorová analýza, ktorá sa pozrie na voľby optikou vašich priorít a identifikuje implikácie pre váš biznis, vrátane možných rizík a príležitostí.
  • Stakeholder mapping, ktorý vám pomôže zorientovať sa v komplexnom politickom prostredí a zistiť, kto by mal byť vašim partnerom do diskusie.
  • Public Affairs stratégia, ktorá bude navigovať vaše priority a aktivity pred voľbami aj po nich.

Obsah pre vás pripravuje Senior Public Affairs Team.
Kontakt: pa@seesame.com  

Prihláste sa na odber newslettra

PA update z dielne Seesame ponúka prehľad toho najdôležitejšieho z politiky a spoločenského diania.