Social Impact

Ako sme IPčku pomohli dať to

Psychologickej poradni IPčko sme v núdzovej situácii pomohli vyzbierať viac ako 40 000 eur a vybudovať si bázu pravidelných darcov.

IPčko pomáha ľuďom v krízových situáciách. Psychologickú pomoc poskytujú nonstop, bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu, e-mailu, telefonickej linky, ale aj fyzicky. Od začiatku pandémie bol dopyt po ich pomoci šesťnásobne vyšší ako v období pred ňou, dokázali však odpovedať iba na každé šieste volanie o pomoc. Koncom roka nás preto požiadali o pomoc nás, aby sme spoločne vyzbierali 40 000 eur na lepšie fungovanie ich liniek pomoci.

Sami to už nedávame

IPčko nás oslovilo na konci novembra. Vianočné fundraisingové kampane iných neziskových organizácií boli v tom čase dávno naplánované a niektoré už aj spustené. Ocitli sme sa pred výzvou vytvoriť urgentnú fundraisingovú kampaň v krátkom čase a s nízkymi nákladmi.

Kampaň ako takú sme postavili na troch pilieroch:

  • pandémia nás všetkých unavila a nikto z nás to už nedáva,
  • núdzové kontakty, chaty či volania o pomoc na linkách IPčka stále pribúdajú, a to vrátane kontaktov od zdravotníkov, učiteľov a ľudí z prvej línie,
  • IPčko v tej chvíli dokázalo odpovedať len na každé šieste volanie o pomoc. Viac nedávali.
„Nedávame to. Aj v týchto dňoch pribudne 18 ďalších odborníkov z radov psychológie, no my už teraz vieme, že to stačiť nebude. Špeciálne sa v týchto dňoch snažíme všetky naše zvyšné kapacity zamerať najmä na pomoc zdravotníckym pracovníkom. So zdravotníkmi v prvej línii sme uskutočnili už viac ako 4000 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Ocitáme sa však v situácii, že veľkú pomoc potrebujeme aj my.” Dominika Rajznerová, programová riaditeľka IPčka (december 2021)

Kľúčové pre nás bolo pravidelné darovanie, ktoré môže IPčku do budúcna zabezpečiť väčšiu stabilitu. Do realizácie kampane malo IPčko napriek obľúbenosti vo svojej komunite iba zopár pravidelných darcov.

Na darovacej stránke sme pravidelné dary vytiahli do popredia a každú sumu sme doplnili príkladom toho, čo za ňu IPčko dokáže urobiť.

nedavame-to-madro

Keď vám nikto nezdvihne…

Symbolmi kampane sa stali obsadzovací tón a ikona nedostupnosti. V spolupráci so známymi osobnosťami sme vytvorili videá, v ktorých obsadzovací tón prerušil to, čo sa snažili povedať. Podľa výrazu tváre sa prihovárali s niečím vážnym, no ich ťažkosti zostali nevypočuté. Podobne ako u desaťtisícov ľudí, ktorí sa snažili nájsť pomoc na linkách IPčka.

Videá sme zdieľali na sociálnych sieťach, kde ich šírili aj influenceri, ktorí dlhodobo podporujú IPčko. Do kampane sa zapojili nielen známe osobnosti, ale aj celá komunita okolo IPčka. Poradcovia a poradkyne, zamestnanci, kamaráti či fanúšikovia zdieľali svoje fotografie so symbolom kampane.

ipcko-case-20221-min

Obsadzovací tón dostal aj vizuálnu podobu

Vzhľadom na časové aj finančné možnosti IPčka sme potrebovali jasnú a zreteľnú vizuálnu formu, do ktorej budeme môcť počas kampane vkladať aj aktuálne obsahy.

Nedostupnosť liniek pomoci sme ukázali cez telefón s výkričníkom, ale aj cez päť sivých, nevypočutých myšlienkových zámotkov a jedno zelené slúchadlo, ktoré symbolizovalo odpoveď na každý šiesty kontakt.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/03/ipcko-case-20222-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/03/ipcko-case-20223-min.png

Spolu to dáme

V remarketingu a v neskoršej časti kampane sme postupne posilňovali pozitívny message – že spolu to dáme.

Počas celej kampane IPčko cítilo obrovskú podporu od ľudí, ktorí možno sami prechádzajú neľahkými situáciami. Napriek tomu sa zapojili, podporili kampaň a pomohli tak tým, ktorí potrebujú urgentnú psychologickú podporu.

Počas kampane sa tiež IPčko v súvislosti s témou psychologickej podpory objavilo v 120 článkoch.

Výsledky

Počas kampane sme vyzbierali viac ako 44 000 eur. 

Získali sme viac ako 350 nových pravidelných darcov, vďaka ktorým si môže IPčko do konca roka pripísať ďalších 56 000 eur.

Spolu teda môžu na posilnenie liniek pomoci získať až 100 000 eur. 

Vďaka tomu už nebude obsadzovací tón znieť tak často.