Public Affairs, Reputation Management, Social Impact

Akademická štvrťhodinka: 15 minút pre lepšie vysoké školy

Kampaň, ktorá motivovala 20-tisíc vysokoškolákov k vyplneniu 15-minútového dotazníka

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) spúšťala pilotný ročník celoslovenského prieskumu spokojnosti vysokoškolákov. Chcela získať reprezentatívne dáta, ktoré budú odrazovým mostíkom k školstvu zameranému na študentov a ich potreby. Preto sme mali motivovať aspoň 10 % zo 130-tisíc vysokoškolákov na Slovensku, aby vyjadrili svoj názor na kvalitu ich vzdelávania v 15-minútovom dotazníku.

Vďaka jasnej kreatíve a komplexnej komunikácii, ktorá prihliadala na špecifické publiká a prihovárala sa študentom aj jazykom menšín, sme cez sociálne siete, cielené mediálne výstupy, silných influencerov a vysoké školy úspešne budovali povedomie a dôveryhodnosť prieskumu, ktorý nakoniec vyplnilo takmer 20-tisíc študentov.

Kreatívu a stratégiu sme postavili na insightoch priamo od študentov

Z fokusových skupín so študentmi sme získali cenné insighty pre komunikačnú stratégiu. Vytvorili sme kreatívny koncept Akademickej štvrťhodinky, ktorý mal jasné prepojenie na 15-minútový dotazník a používal pojem, ktorý každý vysokoškolák pozná. Naprieč kampaňou sme využili adresnú komunikáciu, ktorá vysvetľovala vplyv a prínos spätnej väzby študentov. Okrem toho sme využívali gamifikačné prvky v podobe lákavých výhier, ktoré sme študentom odomykali priebežne podľa počtu vyplnených dotazníkov.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/03/akademicka-case-20221-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/03/akademicka-case-20222-min.png

Kampaň, ktorá myslela na všetkých

Viac ako 126-tisíc študentov sme v piatich vlnách mailingu oslovili priamo v ich školských mailoch. Nosným komunikačným kanálom bol web, ktorý obsahoval všetky potrebné informácie o dotazníku v štyroch jazykových mutáciách a bol prístupný aj pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Vďaka nemu mali možnosť dostať sa k prieskumu aj študenti, ktorí nedostali unikátny link na vyplnenie do mailu.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/03/akademicka-case-20223-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/03/akademicka-case-20224-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2022/03/akademicka-case-20225-min.png

Na Facebooku a Instagrame sme cielili na študentov podľa záujmov a odborov a priebežne sme kampaň optimalizovali. Dáta totiž museli byť reprezentatívne, a to nielen v počte vyplnených dotazníkov, ale aj naprieč všetkými vopred stanovenými kvótnymi kategóriami (vek, pohlavie, forma štúdia, vysoká škola, odbor).

Prieskum vyplnila šestina všetkých študentov, pričom kvóty sme naplnili prakticky vo všetkých kategóriách. Cieľ kampane sme tak splnili na 150 %. Vďaka unikátnemu rozsahu a komplexnosti vyzbieraných dát je Akademická štvrťhodinka doteraz najväčší a najreprezentatívnejší prieskum názorov študentov vysokých škôl.

akademicka-case-20226-min

Budovali sme povedomie aj dôveru

Do kampane sme zapojili silných influencerov, vrátane prezidentky, ktorí nám pomohli šíriť informácie o dotazníku a budovať dôveru v prieskum. Pre zaistenie jednotnej komunikácie a messagingu sme všetkým školám poslali personalizovaný komunikačný balíček, ktorý mohli využiť na šírenie dotazníka prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov. Oslovili sme viac ako 100 študentských organizácií, vďaka čomu sa informácia o dotazníku dostali k študentom priamo od ich rovesníkov. Prieskum tak získal v školách, študentských spolkoch a mienkotvorných osobnostiach silných partnerov a z dovtedy relatívne neznámej agentúry a prieskumu sa stal relevantný a dôležitý nástroj rozvoja kvality vysokých škôl na Slovensku.

Výsledky

20 056

vyplnených dotazníkov

18

zapojených vysokých škôl

25

zapojených študentských spolkov a organizácií


254 300

ľudí zasiahnutých cez sociálne siete