Behaviorálne techniky vám pomôžu nielen v marketingu a PR, ale aj v riadení ľudských zdrojov, v sustainability a CSR agende.

BI_seesame-coverArtboard-2 od Vladimíra Bunčáková
Senior Manager | Public Affairs
23. marca 2023

Behaviorálne techniky vám pomôžu nielen v marketingu a PR, ale aj v riadení ľudských zdrojov, v sustainability a CSR agende. A ako bonus možno vďaka nim vyhráte ocenenie Innovation EMEA SABRE AWARD tak, ako sa to podarilo nám s naším klientom ENVI – PAK.

 

Chcete sa do toho pustiť, ale neviete ako na to? Pomôžeme vám!

 

Behaviorálny mapping

Zmapujeme a identifikujeme vhodné oblasti, príležitosti a problémy vo firme, pri ktorých má uplatnenie behaviorálnych poznatkov najväčší význam. Mapping zahŕňa aj workshop a konzultácie.

 

Dizajn behaviorálneho projektu

Na mieru vám pripravíme návrh celého behaviorálneho projektu, ktorý obsahuje:

 • plán projektu s podrobným rozfázovaním a časovým harmonogramom
 • merateľné ciele/KPIs 
 • spôsob vyhodnotenia projektu
 • manuál, ktorý vás bude sprevádzať realizáciou celého projektu

 

Behaviorálno-komunikačná stratégia

Zameriame sa na tri kľúčové oblasti: 

 • interná komunikácia – využíva interaktívne prvky a gamifikáciu
 • externá komunikácia – obsahuje viaceré inovatívne formáty, multi-stakeholderovú platformu, ale aj tlačovú konferenciu
 • digitálna kampaň – na online publiku otestuje viaceré behaviorálne koncepty

Je to vaša príležitosť?

 

Ak pracujete vo veľkom korporáte alebo v malej firme

Pomocou nudgingu môžete zmeniť správanie zamestnancov, klientov alebo zákazníkov. Ušetríte finančné náklady, zvýšite efektivitu práce, dosiahnete spokojnosť zamestnancov a klientov, ale aj reputáciu a konkurencieschopnosť vašej firmy. 

 

Ak ste HRista / HRistka, tak behaviorálne techniky využijete  pri:

 • náborových procesoch
 • zefektívnení práce a nastavení procesov  
 • internej podpore svojich zamestnancov
 • interných kampaniach (napr. návrat do práce, pravidelné prestávky, pitie dostatočného množstva vody, zdravšia strava).

 

Ak ste zodpovedný / zodpovedná za sustainability & CSR, tak vám behaviorálny výskum pomôže pri:

 • nastavení procesov a implementácie ESG cieľov
 • podpore environmentálnych tém (napr. pri zavedení triedenia, úspore energií, využívaní udržateľnej dopravy)
 • postrčení k pozitívnym sociálnym zmenám


Ak máte na starosti PR & marketing
, nudging vám pomôže s:

 • formovaním názorov verejnosti na značku
 • prispôsobením obsahu reklamných materiálov
 • zvýšením angažovanosti a dôvery spotrebiteľov
 • zlepšením vnímania značky

Behaviorálne techniky majú uplatnenie aj vo verejnej správe

S nudgingom pozitívne ovplyvníte myslenie a rozhodovanie verejnosti, napr.: v daňovej oblasti, pri vybavovaní povolení či znižovaní neželaného správania na verejných priestranstvách. Dosiahnete tak vyššiu  efektivitu verejnej správy, ale šetríte aj verejné financie. 

A ako k tomu pristupujeme my? 

Behavioural Insights by Seesame je služba, v ktorej prepájame poznatky behaviorálnych vied o ľudskom správaní so strategickou komunikáciou. Nastavíme vám strategickú komunikáciu tak, aby motivovala vašich zamestnancov, zákazníkov aj verejnosť k lepším rozhodnutiam bez zákazov a príkazov.

Chcete vedieť viac o behaviorálnych vedách?

Stiahnite si dva dokumenty, ktoré vám odhalia vzťah medzi behaviorálnym výskumom a strategickou komunikáciiou či zvyšovaním cien energií.

Behavioral Insights by Seesame (PDF)

Behaviorálny výskum a ceny energií (PDF)

Prípadová štúdia o tom, ako sme spolu s naším klientom ENVI - PAK učili ľudí, aby nehádzali odpadky na zem. Ako sme naučili ľudí, aby nehádzali odpadky na zem