Public Affairs, Reputation Management

Vezmi si ma – pozvanie do boja s voľne pohodeným odpadom

Jedným z dlhodobých problémov, ktorý okrem skládkovania trápi slovenské mestá a obce, je voľne pohodený odpad. Pre mestá a obce má nielen ekologické, ale aj ekonomické a sociálne dôsledky.

Týmto problémom sa až doteraz výrobcovia nezaoberali, nakoľko to nebola ich zodpovednosť. Mestá a obce boli na tento problém samé, podporovali ich iba dobrovoľníci a lokálni aktivisti. Preto sme prišli s iniciatívou Vezmi si ma, ktorá za krátky čas vybudovala silnú komunitu bojovníkov proti odpadu. Pomocou aktívnej komunikácie sme zmobilizovali mestá, firmy aj jednotlivcov, aby vzali odpad do vlastných rúk. Od spustenie projektu sme tak vyzbierali tony odpadu a prispeli k čistejšej krajine.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/030-envipak-vezmisima-2021-1-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/030-envipak-vezmisima-2021-2-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/030-envipak-vezmisima-2021-3-min.jpg

K odpadom pristupujeme komplexne 

Vytvorili sme chytľavú slovnú hračku, ktorá okamžite zaujala a upútala pozornosť. Vezmi si ma – to hovorí odpad voľne pohodený v prírode, ktorý ideme zdvihnúť zo zeme, ale aj kamarát, ktorý chce, aby ste ho so sebou zobrali zbierať odpadky.

Ako prvé sme spustili mapu bojovníkov proti odpadu, ktorá poskytuje prehľad o mestách a obciach aktívnych v boji proti odpadu v prírode. Zelené mestá slúžia ako inšpirácia pre ľudí, aby sa aj oni začali voľne pohodenému odpadu venovať. Možnosť pridania na mapu je otvorená pre všetkých bez ohľadu, či ide o aktivitu jednotlivca, obce, podnikateľského subjektu či neziskového združenia.

Následne sme aktivovali ďalšie mestá a obce. Pomohli sme im zorganizovať podujatia spojené so zbieraním odpadkov. Situácia s pohodeným odpadom nebola ľahostajná rôznym regionálnym združeniam, školám, samosprávam aj lokálpatriotom, ktorí podujatie podporili a pridali sa. Pre tie mestá a obce, ktoré si chcú sami organizovať vlastné čistiace podujatia, sme vytvorili open source dáta. Firmy sa k iniciatíve Vezmi si ma pridali počas podujatia Naše mesto a CSR Summit. 

Aby sa k nám pridalo čo najviac ľudí, do boja proti odpadu sme prizvali aj viaceré populárne slovenské osobnosti. Na sociálnych sieťach vyzývali Slovákov aby ich nasledovali. Naše posolstvo sa tak dostalo k státisícom ľudí.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/030-envipak-vezmisima-2021-4-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/030-envipak-vezmisima-2021-5-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/030-envipak-vezmisima-2021-6-min.jpg

Nenahrádzame, ale prepájame 

Na Slovensku je dnes viacero iniciatív aj jednotlivcov, ktorí sa téme voľne pohodeného odpadu venujú. Cieľom Vezmi si ma nie je nahrádzať tieto existujúce aktivity a iniciatívy, ani konkurovať im, ale ich prepájať a podporovať. Vezmi si ma mobilizuje komunity a spája samosprávy, neziskové organizácie, firmy, známe osobnosti aj bežných ľudí. Všetkých tých, ktorým záleží na životnom prostredí.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/030-envipak-vezmisima-2021-7-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/030-envipak-vezmisima-2021-8-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/030-envipak-vezmisima-2021-9-min.jpg

Vezmi si ma v číslach

  • Na mape bojovníkov proti odpadu je označených 277 zelených miest a obcí.
  • Získali sme 198 mediálnych výstupov. 
  • 10 influencerov oslovilo počas Dňa Zeme viac ako 330 000 ľudí, počas štvormesačného duelu travel blogerov sa obsah zobrazil 850 000 používateľom.
  • A čo je najdôležitejšie: K iniciatíve Vezmi si ma sa od jej spustenia pridalo 800 ľudí a 55 firiem, vďaka ktorým je príroda čistejšia o 3 tony a 1800 vriec odpadkov.