Public Affairs

Mobilizačná digitálna public affairs kampaň zvrátila skrytú daň

V septembri 2016 schválila Vláda SR zavedenie 8 % odvodu z neživotného poistenia, ktorý sa mal retroaktívne vzťahovať na všetky poistné zmluvy. Ak by túto zmenu schválil parlament, poisťovniam by stúpli náklady o 55 miliónov eur ročne, čo by bolo pre nich likvidačné. Časť poisťovní by musela odísť z trhu a všetky neživotné poistky by zdraželi. So Slovenskou asociáciou poisťovní (SLASPO) sme preto vytvorili kampaň, vďaka ktorej sme získali podporu verejnosti a vytvorili tlak na zmenu zákona.

Ukázali sme, ako sa nový zákon dotkne bežných ľudí

Verejnosti sme vysvetlili, že navrhovaný odvod je v skutočnosti 8 % skrytá daň, ktorá ľuďom zdraží všetky ich neživotné poistky, vrátane tých, ktoré uzavreli v minulosti. Potrestá tak tých, ktorí sú zodpovední. Konkrétnymi príkladmi sme ukázali, ako sa zmena dotkne ľudí po finančnej stránke – priemerná rodina by za poistky mesačne zaplatila približne o 50 eur viac, malé podniky takmer o 85 eur viac. Dôležitým nosičom bolo video, v ktorom zástupcovia cieľových skupín vysvetlili, ako by sa ich zákon zásadne dotkol, vyjadrili s ním nesúhlas a  vyzvali verejnosť, aby sa k nim pridala. 

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/020-slaspo-rukyprec-2020-1-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/020-slaspo-rukyprec-2020-2-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/020-slaspo-rukyprec-2020-3-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/020-slaspo-rukyprec-2020-4-min.png

Informácie o novom odvode sme sústredili na webovú stránku rukyprec.sk, kde sme návštevníkom poskytli možnosť vypočítať si koľko ich nová skrytá daň bude stáť. Jednoduchým spôsobom mohli zároveň podpísať svoj nesúhlas a postaviť sa voči zmene. Pri získavaní protestných hlasov nám pomohla aj online kampaň, marketingové portály, ale aj televízne spoty.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/020-slaspo-rukyprec-2020-5-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/020-slaspo-rukyprec-2020-6-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/020-slaspo-rukyprec-2020-7-min.png
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/020-slaspo-rukyprec-2020-8-min.png

Navštív stránku kampane

rukyprec.sk

Ochránili sme zodpovedných 

Už mesiac po spustení kampane sme niekoľkonásobne prekročili stanovené ciele. A čo je najdôležitejšie – zo zákona bola nakoniec odstránená retroaktivita (nový odvod sa nevzťahoval na existujúce poistné zmluvy). 

Za mesiac trvania kampane

500 000+

pozretí videa

61 000

návštev microsite

13 000+

ľudí vyjadrilo nesúhlas so zákonom