Reputation Management

V čase jednej z najväčších kríz sme klientovi pomohli vyriešiť situáciu a udržať jeho dobré meno

V januári 2009, vôbec po prvýkrát od existencie tranzitného plynovodu z Ruska, sa Slovensko ocitlo bez dodávok zemného plynu. Dôvodom bola kríza spôsobená konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. SPP, ako kľúčový dodávateľ plynu na Slovensku, sa ocitol v centre diania. Našou hlavnou úlohou bolo pomôcť mu upokojiť dotknuté cieľové skupiny a vytvoriť zodpovedným manažérom priestor na to, aby mohli pracovať na riešení krízy.

Prioritou bolo zvládnutie komunikácie s verejnosťou

Pre SPP bolo kľúčové zabezpečiť poskytovanie presných, aktuálnych a najmä konzistentných informácií. Komunikácia prebiehala každý deň podľa presného harmonogramu: ranné stretnutie krízového tímu, spracovanie výstupov z rokovaní, odkomunikovanie nových informácií cieľovým skupinám, nepretržité reagovanie na nové požiadavky médií, zamestnancov a odberateľov.

023_SPP_kriza_2020_1-min

V rámci dvoch týždňov trvania krízy sme pripravili takmer 30 rozhovorov predstaviteľov SPP v tlačených a online médiách a 15 vystúpení v rozhlasových, TV a online diskusiách. Komunikovali sme nielen so slovenskými novinármi, ale aj s médiami zo Škandinávie, Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska či Ruska.

 

Kríza pomohla zlepšiť reputáciu klienta

Jedným zo najzásadnejších momentov bolo aktívne zapojenie top manažmentu SPP, ktorý sa okrem riešenia samotnej situácie venoval aj komunikácii s médiami a verejnosťou. SPP, doteraz vnímaný iba ako veľká neosobná firma, cez nich získal ľudskú tvár, vďaka čomu boli prijímané opatrenia pre ľudí zrozumiteľné a prijateľnejšie. 

Z pohľadu reputácie plynová kríza v konečnom dôsledku prispela k zlepšeniu vnímania SPP ako zodpovedného dodávateľa a nepoškodila imidž plynu ako spoľahlivého zdroja energie.

Výsledky

69 %

domácností si myslí, že SPP informoval dostatočne.

76 %

firiem si myslí, že SPP informoval dostatočne.

4 z 5

firiem si myslí, že SPP je schopná riešiť krízové situácie


Ocenenie

PROKOP 2010
kategória: Corporate Communications