Digital Experience, Healthcare

Bojovať s depresiou sa počas pandémie dá aj digitálne

Aby sme ukázali, čo skutočne prežívajú pacienti trpiaci depresiou, využili sme obľúbené digitálne nástroje, vytvorili avatara a priniesli psychiatrov priamo k ľuďom domov.

Pandémia koronavírusu výrazne zhoršila už existujúcu pandémiu duševného zdravia. Viac ako ¼ ľudí sa vplyvom pandémie zhoršil duševný stav, pričom ⅓ ľudí uviedla, že trpí depresiou. Pretrvávajúca sociálna izolácia na Slovensku zasiahla najmä mladých ľudí. Ukázali sme, že depresia, častokrát vnímaná ako „obyčajná depka“, je vážne ochorenie, ktoré si vyžaduje adekvátnu liečbu a pomohli sme ľuďom rozpoznať jej príznaky.

 

Ukázali sme mladým ľuďom, že aj psychiatri vedia hovoriť ich jazykom 

Filtre v augmentovanej realite nie sú iba na zábavu. Na jednej z prvých online tlačových konferencií, ktoré sa počas pandémie koronavírusu na Slovensku uskutočnili, sme spolu s odborníkmi odprezentovali dáta o dopadoch depresie na Slovákov a priblížili ľuďom, kde počas pandémie môžu vyhľadať pomoc. 

Keďže pre pacientov, aj zo strachu z ochorenia COVID-19, bolo čoraz náročnejšie dostať sa do ambulancií svojich psychiatrov, tak sme psychiatrov priniesli priamo do obývačiek pacientov. Oslovili sme známeho moderátora a influencera Michala Saba, ktorý dlhodobo podporuje tému duševného zdravia a v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou a združením No more stigma Slovensko sme zorganizovali 2 online talkshows.

Avatar vysvetľuje, že depresia nie je len „depka“ 

K ľuďom sme sa chceli dostať ešte bližšie a ukázať im, čo pacienti s depresiou naozaj prežívajú. Kvôli stigme a riziku zhoršenia zdravotného stavu pacienta, sme však nemohli ukázať priamo reálnu tvár konkrétneho pacienta. V spolupráci so psychiatričkami sme preto vytvorili avatara na základe reálneho prípadu pacienta s depresiou.  

Nášho avatara sme nazvali Katarína a vyzerá ako hlavná postava z webu venovanému depresii – www.bezdepresie.sk. Vďaka Snapchat kamere je náš avatar interaktívny a reaguje na pohyby a mimiku osoby, ktorá je za “kamerou” v live prenose. Katarína sa stala hviezdou našich 3 videí, ktoré na webe o depresii pomáhajú pacientom rozpoznať príznaky depresie a vyhľadať odbornú pomoc.

Výsledky

  • Ukázali sme, že filtre v augmentovanej realite nie sú iba na zábavu. Vďaka novým digitálnym nástrojom sme sa priblížili k mladým ľuďom, vzbudili sme záujem o tému a poukázali na rozdiely medzi depresiou a depkou.
  • Vďaka dvom online talkshows sme naživo odpovedali na otázky o depresii tisíckam ľudí a vytvorili sme priestor, kde tieto odpovede nájdu kedykoľvek. 
  • Vysvetlili sme, že depresia je vážne ochorenie, ktoré si vyžaduje adekvátnu liečbu a pomohli sme ľuďom rozpoznať jej príznaky.
  • Vďaka tomu, že sme o téme hovorili digitálnym a jednoduchým jazykom, sme s viac ako 100 mediálnymi výstupmi zaplavili aj médiá.