Branded Content

Náročnú technologickú tému sme vysvetlili pomocou vlastnej animácie

Zadaním bolo vymyslieť video o robotickej procesnej automatizácii od spoločnosti Soitron. Našou úlohou bolo vymyslieť ako vizuálne príťažlivo predstaviť niečo, čo sotva vieme vysloviť. Odpoveďou bola animácia.

Vedeli sme, že výsledné video nesmie byť pridlhé. Netradične sme preto skúsili celý proces najskôr rozkresliť do obrazov a až potom sme k nim napísali detailný voiceover.  

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/003-soitron-rpavideo-2020-1-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/003-soitron-rpavideo-2020-2-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/003-soitron-rpavideo-2020-3-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/003-soitron-rpavideo-2020-4-min.jpg

Našou kreatívnou ideou bola premena „robotického človeka“ na ľudskú bytosť – a to práve vďaka softvéru, ktorý prevezme všetku nudnú, ubíjajúcu prácu. Hlavnou myšlienkou bolo ukázať, že pomocou RPA sa zamestnanci už necítia ako stroje, ale môžu sa naplno venovať kreatívnejšej činnosti. Najskôr sme graficky nadizajnovali celé prostredie a potom sme ho pomocou animácie rozhýbali. 

Animácie nám pomohli lepšie vysvetliť tému

Celý projekt – od prvotného konceptu, cez náčrt ilustrácií, vytvorenie scenára, až po tvorbu originálnych animácií – bol v našej réžii. Vo videu sme použili izometrickú grafiku, ktorá vdýchla animovaným postavičkám život a zatraktívnila aj navonok ťažko pochopiteľnú tému.

„Hoci sme mali miernu obavu z nového druhu videa, keďže sme takúto animáciu ešte nerobili a nevedeli sme si dostatočne predstaviť priebeh spolupráce, nesklamali sme sa. Výsledok sa nám páči a pre nás ako klienta bol projekt časovo menej náročný, pretože sme netrávili dlhé hodiny natáčaním a zároveň v dnešných časoch je to bezpečná forma spolupráce, keďže všetko prebehlo online.“ Ivana Kubašková

Video bolo úspešné, vďaka čomu vznikla aj jeho česká mutácia.

Vo videu sme prvýkrát použili izometrickú grafiku, keď sa na objekty pozeráme v 45 stupňovom uhle a z nadhľadu. Vďaka tomu má divák lepšiu predstavu o trojrozmernej podobe objektov, animácia pohybu je však zložitejšia, pretože do úvahy treba brať aj perspektívu.