Branded Content, Creative & Visual, Social Impact

Reporty pre ľudí, ktorí nečítajú reporty

Náš dizajn a vizualizácie dávajú vážnym zisteniam stráviteľnú podobu.

Reporty Globsecu pomenúvajú zásadné fenomény nášho sveta. Pozerajú sa naprieč krajinami na to, ako vnímame geopolitiku, nakoľko prepadáme dezinformáciám, alebo akým výzvam čelia demokracie v strednej a východnej Európe. Ich zistenia sú pre pochopenie tohto zložitého sveta kľúčové, no často je náročné podať ich zrozumiteľným spôsobom.

Globsec si uvedomil, že forma je rovnako dôležitá ako obsah. Preto nás pred niekoľkými rokmi oslovil so zaujímavým zadaním – pripravte report pre ľudí, ktorí nečítajú reporty; spravte ho tak, aby z neho bolo každému hneď jasné, čo je to podstatné. 

globsec-trends-2020

Skúškou našej spolupráce bol report Globsec Trends 2017 a odvtedy sme spoločne vytvorili celý rad vlajkových správ, ktoré pomocou sofistikovaných dátových vizualizácií, ilustrácií a premysleného dizajnu ukazujú svet tak, aby mu rozumel každý.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-2-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-3-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-4-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-5-1-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-6-1-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-5-2-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-6-2-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-7-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-8-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-9-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-10-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/006-globsec-trends-2020-11-min.jpg

Vzniká to spoločne

Ako väčšina vecí u nás aj reporty pre Globsec vznikajú v úzkej spolupráci s klientom. Na začiatku si načítame prvý draft reportu a spravíme spoločný workshop, na ktorom si rozvrhneme štruktúru a zobrazenie kľúčových častí dokumentu. Dohodneme si základné vizuálne rámce. 

Následne si s grafickým tímom robíme opakované “skúšky správnosti”. Ukazuje naša vizualizácia skutočne do podstatné? Hodí sa k danému typu dát? Ak nie, hľadáme lepší spôsob a priebežne ho “otáčame” vnútri tímu aj s klientom.

Hľadáme nielen ideálnu formu samotného reportu, ale aj pridružených obsahov: social media postov, explainer videí, interaktívnych máp a ďalších nosičov, ktoré nám pomáhajú čo najzrozumiteľnejšie komunikovať zistenia Globsecu.