Prieskum: Zamestnávatelia sa postavili za očkovanie

2000x1541-01 od Zuzana Ozanová
Head of Employer Branding
10. marca 2021

Mnohé firmy museli z dôvodu koronavírusu prispôsobiť spôsob práce, ponuku služieb, či kontakt s klientom. Pre zamestnancov sa pritom stali jedným z najdôveryhodnejších zdrojov informácií o opatreniach a usmerneniach vlády. Mnohé teraz stoja pred dilemou, akú úlohu majú zohrávať v téme očkovania proti COVID-19. Podľa najnovšieho prieskumu HR pulse takmer 3/4 zamestnávateľov plánuje tému podporiť. Firmy veria, že očkovanie pomôže zlepšiť zdravie a tým aj ekonomickú produktivitu.

Názory šéfov firiem a HR profesionálov na výzvy od začiatku pandémie mapuje pravidelný prieskum HR pulse, ktorý realizuje Open HR fórum a spoločnosť Profesia. V tomto vydaní prieskumu sa organizátori ako partneri projektu #ZaockujemSa spolu s agentúrou Seesame pozreli na tému očkovania proti COVID-19.

Očkovanie pre mnohých zamestnávateľov znamená novú nádej, že obmedzenia, ktorým čelia, čoskoro pominú. Potvrdzuje to až 73 % z 86 firiem, ktoré odpovedali kladne na otázku, či chcú aktívne komunikovať tému očkovania smerom k svojim zamestnancom. Väčšina firiem však zápasí najmä s pochopením právneho rámca v téme očkovania. Viac ako 80 % respondentov potvrdilo, že by privítali právny názor, do akej miery môžu vstúpiť a ovplyvniť rozhodnutie zamestnanca v očkovaní. To, že je pre túto časť právne postavenie nejasné, ponúka priestor na usmernenie zo strany štátu. Pritom, ak by to bolo právne možné, až 71 % zamestnávateľov by preferovalo disponovať informáciou, či konkrétny zamestnanec podstúpil očkovanie.

„Dobrým zamestnávateľom záleží na zdraví svojich zamestnancov – po ľudskej aj ekonomickej stránke. Dáta potvrdzujú, že záujem firiem tu je, no na to, aby aj v téme očkovania boli dôveryhodným zdrojom informácií, potrebujú usmernenie a overené informácie. Zamestnávatelia majú veľký vplyv na rozhodovanie svojich zamestnancov a tým aj príležitosť prispieť k zvýšenému záujmu o očkovanie a dosiahnutiu kolektívnej imunity,“ Zuzana Ozanová, Head of Employer Branding Seesame

Potvrdzuje to aj prieskum, v ktorom takmer 60 % opýtaných firiem plánuje aktívne povzbudzovať zamestnancov k očkovaniu. Zároveň však rovnaké percento potvrdilo, že by uvítalo materiály, ktoré im túto prácu uľahčia. Veľa času a energie venujú krízovému riadeniu a usmerňovaniu svojich zamestnancov v opatreniach. Na osvetu či vzdelávanie tak firmám neostáva priestor. To samozrejme platí najmä pre malé a stredné firmy, kde je interná komunikácia často pridruženou agendou pre manažérov ľudských zdrojov či vedenie firmy. Aj väčšie firmy ale častokrát na takúto osvetu nemajú ľudské ci finančné kapacity.

„Práve preto vznikol projekt #ZaockujemSa, ktorý prináša okrem iného aj základný informačný komunikačný balík k téme očkovania. Ten zahŕňa voľne dostupné materiály pre internú komunikáciu – plagáty, bannery, videá či brožúry – v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré môžu firmy bezplatne využiť,“ dopĺňa Zuzana Ozanová. Materiály po odbornej stránke pripravila Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, Phd., MPH, epidemiologička z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave a členka neformálnej iniciatívy slovenských vedcov Veda pomáha – COVID-19. Projekt tak spája informácie z overených zdrojov na jednom mieste v zrozumiteľnej forme.

Možnosti zamestnávateľov z právneho hľadiska v najnovšom vydaní svojho podcastu vysvetľujú aj profesionáli z advokátskej kancelárie TaylorWessing, ktorá je partnerom projektu. Ako vysvetlila Andrea Čupeľová, špecialistka na pracovné právo, keďže očkovanie proti COVID-19 je v súčasnosti klasifikované ako očkovanie na žiadosť, zamestnávatelia v praxi nemôžu zamestnancov do očkovania nútiť ani sankcionovať. Na rozdiel od testovania, zamestnávatelia v súvislosti s očkovaním nemajú ani žiadnu právnu povinnosť. To ale neznamená, že nemôžu využiť iné spôsoby, ako zamestnancov motivovať. Niektoré firmy napríklad zvažujú možné benefity, ktorými môžu motivovať zamestnancov k očkovaniu, ako napríklad deň voľna navyše. Túto skutočnosť potvrdila aj štvrtina opýtaných v prieskume. Ako uzatvára Andrea Čupeľová, mimo zavedenia benefitov má každá firma možnosť zvyšovať povedomie o zmysle a prospechu očkovania.

Zdravotné témy pritom v pracovnom prostredí nie sú ani zďaleka tabu či novinkou – to, že už v minulosti témy súvisiace so zdravím komunikovali, potvrdila tretina respondentov. „Zo skúsenosti s našimi klientmi vieme, že ak aj flexibilne uspôsobili podmienky práce hneď na začiatku pandémie, nepredvídateľnosť situácie podrobuje biznis mnohým výzvam. Náhla práceneschopnosť zamestnancov či karanténa sťažujú spôsob práce, a to nielen výrobným firmám. Možno aj preto viac ako polovica respondentov uviedla, že preočkovanie väčšiny zamestnancov pomôže zvýšiť ich zdravie a tým aj ich produktivitu,“ uzatvára Zuzana Ozanová.

O prieskume

Prieskum HR Pulse zastrešujú Open HR fórum a spoločnosť Profesia s cieľom mapovať aktuálnu situáciu vo firmách pôsobiacich na Slovensku. Od začiatku pandémie mapuje a zdieľa „on time“ informácie o prijatých firemných opatreniach, spustených HR nástrojoch a aktivitách, ktoré jednotlivé firmy prijali v dôsledku zmien spôsobených pretrvávajúcou pandémiou COVID-19.

Do aktuálneho prieskumu sa zapojilo 86 spoločností, od malých až po veľké podniky. Najviac zastúpené odvetvia sú IT a telekomunikácie, výroba, a bankovníctvo a poisťovníctvo.

 

O projekte #ZaockujemSa

Online platforma má za cieľ poskytnúť verejnosti overené informácie k téme očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zdieľať dôvody, ktoré k očkovaniu motivujú bežných aj známych Slovákov. Súčasťou sú aj voľne dostupné materiály pre zamestnávateľov, prostredníctvom ktorých môžu priniesť overené informácie priamo svojim zamestnancom. Projekt vznikol ako spoločná iniciatíva #KtoPomozeSlovensku, vedeckej iniciatívy Veda pomáha – COVID-19, kreatívneho štúdia Barney a komunikačnej agentúry Seesame.

 

Viac na www.zaockujemsa.sk