Nový legislatívny alert sleduje zmeny zákonov v reálnom čase

seesame-news_002 od Juraj Caránek
Head of Corporate Team & Partner
24. februára 2021

Spoločnosti NEWTON Media a SEESAME Communication Experts prinášajú na trh nový spôsob monitorovania legislatívneho procesu. Zmeny noriem, vyhlášok a zákonov môžete teraz sledovať v reálnom čase, počas celého legislatívneho procesu a na všetkých miestach, kde sú tieto informácie zverejňované. Používatelia služby dostávajú do mailu notifikácie o zmenách podľa oblastí, ktoré ich zaujímajú.

Nová služba analyzuje legislatívny obsah na kľúčových portáloch ako sú Slov-Lex (MPK aj zbierka), tiež rokovania vlády, výborov a pléna NR SR. Prostredníctvom inteligentného algoritmu nástroj do hĺbky monitoruje verejné dáta v rozličných formátoch (html, doc, pdf).

Služba legislatívneho monitoringu je určená pre organizácie, ktoré z rôznych dôvodov potrebujú sledovať primárne zdroje o zmenách v legislatíve. Obchodné komory, asociácie, neziskové organizácie, ale aj firmy v oblasti profesionálnych služieb, totiž potrebujú informácie zachytiť skôr, než o nich informujú médiá.

„V rýchlo sa meniacom legislatívnom prostredí pomáha tento nástroj nám aj našim klientom zaznamenávať a orientovať sa v zmenách, ktoré prichádzajú z hodiny na hodinu, každý deň. Je to prvý krok k tomu, aby sme mohli pohotovo a flexibilne reagovať na meniacu sa situáciu.“ Anna Michalková partnerka SEESAME Communication Experts

„Automatické spracovanie je založené na pokročilých technológiách, ktoré s vysokou presnosťou a prakticky do niekoľkých minút po zverejnení dokážu odoberateľa upozorniť na nový text, video alebo audio obsah. Takýmto spôsobom spracovávame obsah viac ako 1 500 zdrojov na Slovensku. Prístup, ktorý dlhodobo využívame pri monitoringu médií sme teraz využili v analýze legislatívnych zdrojov. Výhodou je, že množstvo zdrojov v zásade nie je obmedzené a s klientom dokážeme dizajn služby do veľkej miery nastaviť podľa sektoru, ktorý sleduje,“ hovorí Valeria Polovková, riaditeľka spoločnosti NEWTON Media, ktorá je technologickým realizátorom riešenia.

 

Služba Legislatívny alert je dostupná od marca 2021. Viac informácií nájdete tu alebo sa nám ozvite na: caranek@seesame.com.