Etika: „So svojou silou narábajte opatrne“

seesame-comments___027-min od Juraj Caránek
Head of Corporate Team & Partner
18. mája 2021

S pani Etikou sme sa prvý krát stretli ešte v roku 1986 kedy nám pomohla sformulovať tzv. Rímsku chartu tá definovala štandardy PR odvetvia z pohľadu etiky. Výraznejšie prehovorila opäť začiatkom milénia prostredníctvom Štokholmského kódexu a ozvala sa hneď po výraznejšom nástupe sociálnych médií a zanechala tzv. Helsinský kódex. Všetko dobré, len trochu nezábavné čítanie.

„Viete čo stojí za väčšinou etických prešľapov v komunikácii?“ testuje nás na úvod rozhovoru pani Etika. „To, že niekto príliš skoro a nepremyslene stlačiť tlačidlo „go“. Naráža tak na to, že v mnohých agentúrach, interných tímoch nie sú celkom jasne vydiskutované etické hranice. Do éteru tak putujú posty, slogany, vizuály či videá, ktoré môžu zásadným spôsobom zahýbať reputáciou značky. Bol to však z jej strany taký háčik. Náš rozhovor s ňou šiel ďaleko za rámec etiky v reklame. Hovorili sme predovšetkým o tom, ako etika súvisí s reputáciou a PR nástrojmi.

Prakticky po každom príklade nám pani Etika pripomenula, že jej rola nie je niečo zakazovať, ale komunikačným špecialistom otvárať oči doširoka. „To že všetci rešpektujeme v podnikaní zákony asi netreba pripomínať. Dôležité je však uvedomiť si, že komunikátori sú zo svojej podstaty vo veľmi silnom postavení. Poznajú pozadie kampane a jej ciele. Sofistikovaným spôsobom pracujú s motiváciou zákazníkov. Zároveň operujú so silnými nástrojmi, ktorými ovplyvňujú postoje a názory svojho publika. V tomto postavení sa treba vybaviť mechanizmami, ktoré vám silu postrážia. Ja som jedným z týchto nástrojov,“ pripomína Etika.

„Stáva sa, že ste zamilovaní do kreatívy, o ktorej vtip nechcete prísť. Alebo vás obmedzujú firemné pravidlá alebo tlak klienta a podľahnete bezmyšlienkovitej adaptácii. Bežne sa stáva, že nemáte čas poriadne sa do hĺbky zamyslieť nad súvislosťami,“ hovorí. „Okolnosti ako svetlo sveta uzrie problematická komunikačná kampaň alebo neetické postupy sú rôzne. Nie vždy je za tým nekalá obchodná praktika. Niekedy si, napríklad, neuvedomíte, že vašu komunikáciu nebude sledovať len cieľovka.“

Etika navrhuje, že pravidlá, čo je a čo nie je etické, má určiť tím, ktorý sa dlhodobo stará o reputáciu značky, organizácie alebo aj celého odvetvia. „Neexistuje žiadne etické desatoro, len desiatky výborných inšpirácií, ktoré si stačí zobrať ako podklad na internú diskusiu. Takto máte istotu, že vznikne praktický dokument, ktorý vám bude slúžiť ako dobré vodítko v bežnej praxi aj pri strategických rozhodnutiach.“ Ako opačný príklad uvádza, ak etiku v komunikácii upravuje n-stránkový interný kódex, ktorého pôvod je nejasný a jediné čo o ňom vieme, že sme sa podpisom k nemu zaviazali.

Pozrime sa teda čo by mohli byť kroky k dobrému nastaveniu princípov etickej komunikácie. Pani Etika sa inšpirovala Gabrielou Faber-Wiener, bývalou prezidentkou rakúskej PR asociácie, ktorá stála za vznikom PR rady pre etiku u našich susedov.

Čím začať? Internou diskusiou.

Aktívne diskutujte v rámci organizácie o etike, morálke, hodnotách, hraniciach aj dilemách. Každý tím, agentúra, organizácia alebo zástupcovia odvetvia by mali pravidelne dávať svojim členom priestor na diskusiu o etike. Prináša to stabilitu tímu aj lepšiu orientáciu všetkých v bežných rozhodnutiach. Inšpirovať základnými pravidlami etickej komunikácie sa dá na stránke AsociaciaPR.sk

Ako sa zdokonaľovať? Tréningom.

Interné semináre, workshopy, riešenie prípadových štúdií sú dobrou súčasťou osobného rozvoja každého komunikačného profesionála, prispievajú k scitliveniu organizácie a posilňujú rozhodovacie schopnosti v etických dilemách.

Ako riešiť dilemy? Riadením.

Etické dilemy (tie vážne) sú prirodzenou súčasťou každého podnikania. Zdravé organizácie majú zavedené postupy pre zvládanie zložitých rozhodnutí. Proces obsahuje postupy ako organizácia identifikuje etický problém, nasleduje postup jeho hodnotenia a pomenovania, zváženie možných postupov, schválenia a implementácie. Ak sa vám to javí moc zložité, stačí si viesť agendu o tom, aké vážne dilemy vás postretli a ako ste ich riešili.

Ak je dilema naozaj veľká? Použite radu zvonku

Mnoho problémov presahuje skúsenosti samotného tímu, ktorý by sa mal s nimi vysporiadať. Na Slovensku funguje niekoľko expertných rád, ktoré pravidelne riešia etické pochybenia. Okrem rady pre reklamu má svoj etický tím vytvorený aj Asociácia PR. Mnohí z tých expertov sa v problematike angažujú ako dobrovoľníci a radi bezplatne prispejú svojím názorom aj k riešeniu vášho problému.

Som v pohode, keď sa nič nedeje? Možno áno, možno nie

To, že vám nikto nevolá, že vaša kampaň niekoho urazila, alebo že niektorý z kolegov upláca médiá, nemusí byť ešte znakom toho, že ste v pohode. Správne vedené tímy (agentúry, organizácie) si pravidelne od svojich stakeholdrov pýtajú hodnotenie svojich etických štandardov. Má to dvojitý efekt: zozbierate kvalitnú spätnú väzbu od subjektov na ktorých názore vám záleží a zároveň im dáte vedieť, že to s etikou v komunikácii myslíte vážne.

Zaujala vás téma? Čítajte viac na https://iccopr.com/ethics/ alebo v nemčine na http://www.prethikrat.at/

Tento článok vyšiel v PR & COMMUNICATION AGENCIES 2021