Čo je dobrý PR projekt?

prokop-2020 od Juraj Caránek
Head of Corporate Team & Partner
31. marca 2021

V prvom rade je obdivuhodné, koľko zaujímavých prác sa na tomto podujatí odprezentovalo. Z výsledkov je jasné, že kvalitné komunikačné riešenia dnes okrem PR agentúr prinášajú interné tímy, reklamky, digitálky aj dobrovoľníci. Spoločne s kolegami sme analyzovali prihlásené práce a ponúkame naše videnie atribútov dobrého PR projektu.

Ale skôr než sa začítate, musíme sa pochváliť: Seesame opäť získal titul Agentúra roka aj Počin roka za kontinuálny prieskum „Ako sa máte, Slovensko?“. Ale už k veci.

V PROKOP 2020 sme sa zoznámili s rekordným počtom prác. Čo spája najlepšie PR projekty? Je to zodpovedné uvažovanie od zadania až po vyhodnotenie a ešte niečo z nasledovného:

1. Dáta: dobrý PR stratég pozná to, čo sa deje v teréne. Hovoril s cieľovkou, pozná rámcové štatistiky aj kvantitatívne a kvalitatívne dáta z trhu. Bez dát je každý komunikačný projekt len pocitológia. Dáta a ich správna interpretácia a použitie sú tým najlepším východiskom pre zaujímavú kampaň aj dobrý výsledok v PROKOPovi.

2. Kontext: komunikácia vždy prichádza do určitého kontextu. Inak pristupujeme k novinke, inak k niečomu čo ľudia poznajú. Sú zadania, ktoré spájajú, iné rozdeľujú. Komunikátori majú unikátnu možnosť z kontextu vyťažiť niečo funkčné pre dizajn svojej kampane. Toto všetko porota PROKOPA vidí. Do kontextu patrí prirodzene etika. Aj najkreatívnejšia kampaň, ktorá zavádza alebo podporuje nekalé praktiky si na cenu nesiahne.

3. Partnerstvá: V komunikácii nikdy nie sme sami. Niečo podobné ako my určite riešia aj iní. Budovanie partnerstiev prináša projektu širší rozmer, aj body do ocenenia PROKOP.

4. Nástroje: Môžete inovovať aj používať to čo funguje už desaťročia. Porota v hodnotení nástrojov citlivo vníma predovšetkým adekvátnosť komunikačných nástrojov a zvolených kanálov. Niekedy oceníme dobrý vizuál, progresívnu technológiu, inokedy remeselne dobre odvedený projekt. Dôležitá je adekvátnosť výberu nástroja. Na úspešných kampaniach PROKOP 2020 bolo vidieť, že sa na nič nehrajú, len zaujímavo rozpovedajú to, čo si vieme jasne predstaviť.

5. Dopad: V porote sme si všetci vedomí toho, že komunikácia je aj o efektivite vynaložených prostriedkov. Porota ocení, ak v hodnotení má údaje o výsledkoch poznateľnosti, vizibilite produktu a ďalší merateľných ukazovateľoch. Dobrá kampaň však závery jednej vlny komunikácie pretaví do východísk ďalšej. V PR budujeme dlhodobý vzťah medzi zadávateľom a jeho cieľovými skupinami. Za dobrý výsledok sa počíta ten dlhodobý.