Brand & Lifestyle

Za bezpečný domov: kampaň, ktorá sa dostala pod kožu vďaka silnej emócii, dátam a sociálnym sieťam

Na Slovensku je takmer každá druhá žena obeťou psychického násilia. Spolu s IKEA sme preto iniciovali diskusiu v spoločnosti s cieľom podporiť zmenu jej postoja v tejto oblasti.

V čase pandémie sa táto téma stáva snáď ešte aktuálnejšou. Súčasťou integrovanej kampane s názvom „Za bezpečný domov“ bola aj audio pop-up inštaláciu v OD IKEA Bratislava a odstrašujúce odkazy na zrkadlách. Špeciálnu pozornosť sme venovali online tlačovej konferencii, vysielanej priamo z IKEA Bratislava, ako aj influencer marketingu. Jeho pomocou sme tému dostali medzi milióny ľudí.

 

Poukázali sme na fenomén strachu a otvorili diskusiu

Cieľom komunikácie  bolo poukázať na problém páchania násilia na ženách, ktorý sa prehlbuje aj v súvislosti s opatreniami v rámci pandémie koronavírusu Covid-19. Zároveň sme upozornili na fenomén strachu, ktorý spája všetky typy násilia. Nesústredili sme sa teda len na fyzické násilie, ale násilie všeobecne, pretože aj modrinám a fyzickým atakom predchádzajú strach a útlak. Našou snahou bolo vyprovokovať verejnú diskusiu a v spolupráci s odborným partnerom neziskovou organizáciou Fenestra prispieť k zvýšeniu povedomia o násilí na ženách, ako aj k zníženiu miery jeho akceptovateľnosti v spoločnosti. 

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/033-ikea-domestic-abuse-2021-1-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/033-ikea-domestic-abuse-2021-2-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/033-ikea-domestic-abuse-2021-3-min.jpg

Online tlačová konferencia pred pop-upom s renomovaným partnerom

Počas kampaňovej prípravy sme v spolupráci s rešpektovanou neziskovou organizáciou Fenestra zmonitorovali dáta a pripravili obsahy pre médiá, reflektujúce aktuálnu situáciu na Slovensku. Uvedenie kampane odštartovala online tlačová konferencia a spustenie edukačnej audiovizuálnej steny priamo v obchodnom dome IKEA Bratislava. Jej súčasťou boli aj zvukové nahrávky a kontakty pre pomoc. 

Okrem steny sa zákazníci priamo v IKEA stretli taktiež s odkazmi, ktoré dokresľujú tienistú stránku násilia, ktoré ženy doma zažívajú: „Opováž sa odísť z domu!“ alebo „Bezo mňa si nič!“. Výroky boli umiestnené pomocou fólií na zrkadlách priamo v izbových inštaláciách. Obsahovali aj QR kód s presmerovaním na www.IKEA.sk/ZaBezpecnyDomov.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/033-ikea-domestic-abuse-2021-4-min.jpg

21 influencerov, ktorí podporili tému

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách sme spustili masívnu komunikáciu na sociálnych sieťach. Spolupracovali sme s množstvom influencerov, ktorí nás podporili bez nároku na honorár. Impact na sociálnych sieťach  priniesol želané ovocie. Influenceri upriamili pozornosť na tému a predstavili záväzky, ktoré si IKEA  v téme stanovila. Navyše, komunikáciu na sociálnych sieťach sme prepojili priamo s výrobkom IKEA, aby bol odkaz aj vizuálne a zapamätateľne prepojený so spoločnosťou.

Výsledky

Kampaňou Za bezpečný domov sme splnili hlavný cieľ- posilnili sme reputáciu značky. 

  • Index dôvery sa v zvýšil v období kampane o 1 %, čo je veľký úspech, štandardne sa index hýbe iba o 1 promile. 
  • Zasiahli sme takmer 70 % populácie na Slovensku. Kampaň priniesla mediálny zásah v podobe 8 369 250. 
  • Bez nároku na honorár sme zapojili 21 influencerov a získali cez nich zásah 605 500. Celkovo o kampani písalo 50 médií.
  • Priamo v obchodnom dome IKEA Bratislava sme prostredníctvom edukačnej steny za 4 dni implementácie oslovili 37 000 zákazníkov, počas celej kampane 93 000.