Brand & Lifestyle, Reputation Management

Predstavenie štvrťstoročnice McDonald’s v čase pandémie

Narodeninovú oslavu sme premenili na reputačnú kampaň, ktorá zdôraznila jej hodnoty a upevnila pozíciu lídra v oblasti gastro inovácií.

McDonald’s patrí na Slovensku medzi love brands. Ako dobrý sused so svojimi zákazníkmi komunikuje v duchu „feel good moments“ – a to už 25 rokov. Výročie ale výrazne ovplyvnila pandémia a obmedzenia s tým spojené. Pre zodpovednú značku sme preto zvolili komunikáciu výročia s ohľadom na obmedzenia a životnú situáciu zákazníkov. Kľúčovými sa stali kvalitný obsah a stakeholdri značky.

 

Významné výročie v ťažkých časoch

Naším cieľom bolo od začiatku pripraviť vhodnú komunikácia výročia, ktorá atraktívnym spôsobom odprezentuje úspechy a hodnoty značky, no zároveň bude brať ohľad na aktuálnu pandemickú situáciu. Navyše, krátko pred samotným dňom narodenín (13.októbrom), sa sprísnili v krajine opatrenia týkajúce sa segmentu HORECA. 

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/034-mcdonalds-25-2021-2-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/034-mcdonalds-25-2021-1-min.jpg

Stavili sme na autentickosť, vžili sme sa do životnej situácie zákazníka

Veľký míľnik spoločnosti McDonald’s tak prišiel v čase, kedy krajina žila neustále sa meniacimi nariadeniami a obmedzeniami. Neľahkú situáciu sme so značkou, ktorá komunikuje prioritne prostredníctvom pozitívnych momentov, vzali do úvahy. Vžili sme sa do životnej situácie spotrebiteľov i zamestnancov a pôvodne oslavnú kampaň sme zmenili na reputačnú. 

V rámci našej stratégie zohrali kľúčovú úlohu v prerozprávaní 25 rokov značky ľudia, ktorí ju tvoria. Míľniky značky a jej výročie sme verejnosti predstavili cez kľúčové médiá vo forme natívnych obsahov a rozhovorov, postavených na dátach, zaujímavostiach, ľuďoch a inováciách. Predstavili sme pôsobenie značky na trhu, stakeholdrov spoločnosti, inovácie, ako aj pomoc druhým v súvislosti s pandémiou. 

034_MCDONALDS_25_2021_3-min

Výročie sme si pripomínali zodpovedne

Špeciálnu pozornosť sme venovali konkrétnemu dňu narodenín. Z dôvodu bezpečnosti sme sa s partnermi a médiami nestretli, no prekvapili sme ich originálnou donáškou – s klientom sme vytvorili na mieru McHappy Boxy, kde nechýbal personalizovaný list v štýle narodeninovej karty. Zároveň sme pripravili rozsiahle materiály a magazín, ktoré zhrnuli 25 rokov  pôsobenia dobrého suseda. Pre zamestnancov spoločnosti sme na všetkých 35 prevádzkach pripravili narodeninový deň ako sa patrí – s výzdobou, tortou a darčekmi. Zároveň, McDonald’s v čase pandémie neprepustil žiadneho zamestnanca, čo sme v rámci kampane patrične odkomunikovali. 

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/034-mcdonalds-25-2021-4-min.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/03/034-mcdonalds-25-2021-5-min.jpg

Výsledky

  • Štvrťstoročie pôsobenia McDonald’s na Slovensku zarezonovalo vo všetkých kľúčových médiách.
  • Značka aj napriek náročnej situácii a obmedzeniam úspešne predstavila svojich 25 rokov pôsobenia na trhu. Posilnila si pozíciu inovátora v oblasti gastro biznisu a najväčšieho reštauračného prevádzkovateľa v krajine. Na pozadí hodnôt a úspechov značky predstavila svojich kľúčových stakeholdrov. 
  • V rámci kampane sme získali reach v podobe 6 390 600 a v médiách sme sa objavili 57-krát. 
  • V rámci internej komunikácie sme úspešne odkomunikovali míľnik v čase pandémie.