Social Impact

Fundraisingová kampaň pre ľudí bez domova vyzbierala 42 000 eur

Občianske združenie Vagus pomáha ľuďom bez domova, pre ktorých je zima najťažšou časťou roka. Zadaním bolo vytvoriť fundraisingovú kampaň, ktorá by Vagusu pomohla pokryť náklady na prekonanie tohto obdobia a na ďalšie fungovanie. Rozhodli sme sa ukázať zimu z pohľadu ľudí bez domova.

Pre Vagus sme vytvorili emotívnu kampaň založenú na krutej realite. Teplota v zime klesá zo dňa na deň hlbšie pod nulu a ľudia bez domova sú v ohrození života. Tento fakt sme postavili do kontrastu so známou riekankou „Sniežik sa nám chumelí“. V spote znela pôvodne veselá básnička z úst ľudí bez domova mrazivo. A presvedčivo. 

Online spot a krátky dokument kolovali sociálnymi sieťami, dostali sa do newsletterov a online médií a navádzali ľudí na špeciálnu microsite, na ktorej mohli darovať peniaze. 

Spot videlo
80 000 ľudí

Z ľudí bez domova sa stala horúca téma nielen v kľúčových médiách, ale aj medzi influencermi a umelcami, ktorí vydražili svoje diela v prospech Vagusu – teda na pomoc ľuďom bez domova. 

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/014-vagus-zima-2020-1.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/014-vagus-zima-2020-2.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/014-vagus-zima-2020-3-1.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/014-vagus-zima-2020-4.jpg

Emotívna kreatíva zafungovala 

Z pohľadu fundraisingu sa kampaň stala najúspešnejšou kampaňou sezóny pre ľudí bez domova. Získala druhé miesto v kategórii COMMUNITY RELATIONS v prestížnej súťaži Prokop v roku 2019 a marketingoví odborníci z Mediálne.sk ju označili za najlepšiu kampaň mesiaca december 2019.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/014-vagus-zima-2020-5.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/014-vagus-zima-2020-6.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/014-vagus-zima-2020-3-2.jpg
https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2021/01/014-vagus-zima-2020-8.jpg

Výsledky

80 000

videní spotu

42 000

eur vyzbieraných počas fundraisingu

30 000

zasiahnutých ľudí na Facebooku


126

mediálnych výstupov