Ako nastaviť komunikáciu v dobe, keď jedna kríza strieda druhú

Seesame_comment-Ako komunikovat v krize od Miroslava Širotníková
Senior Manager | Public Affairs
18. marca 2022

Pred troma týždňami sme sa všetci zobudili do úplne novej, nečakanej a mimoriadne znepokojujúcej situácie. Pandemickú krízu zo dňa na deň vystriedala bezpečnostná a Slovensko sa ocitlo na hranici vojnového konfliktu u našich susedov na Ukrajine.

Táto nová realita si vyžaduje veľa sily a odolnosti každého z nás, ale i veľkú dávku solidarity a empatie v celej spoločnosti. Pre korporátny svet nová situácia priniesla niekoľko zásadných zmien. Zatiaľ čo pre niektorých to znamenalo rýchle premyslenie komunikačnej línie, iné spoločnosti musia promptne meniť celé obchodné stratégie či riešiť zaistenie bezpečnosti svojich zamestnancov a ich rodín.

Aj my v Seesame si uvedomujeme, v akom bezprecedentnom novom svete sme sa ocitli, a preto by sme vám chceli aspoň trochu uľahčiť orientáciu v oblasti komunikácie, či už smerom navonok, alebo interne k vlastným kolegom. Aj táto kríza totiž jednoznačne ukázala, že súkromné spoločnosti sú mimoriadne dôležitým článkom spoločnosti a práve teraz majú ich rozhodnutia či vyjadrenia veľký význam pre celý slobodný svet. 

Komunikáciu treba prispôsobiť intenzitou, obsahom aj tónom

Nevieme, či v histórii existoval moment, keď celý svet tak úzko sledoval vyjadrenia a postoje globálnych spoločností ako dnes. Mnohé globálne firmy čelia výzvam zákazníkov z celého sveta, aby zaujali jednoznačný postoj k ruskému útoku na Ukrajinu. Väčšinu nadnárodných spoločností zasiahli ekonomické sankcie voči Rusku a Bielorusku, mnohé z nich majú svoje zastúpenie či zamestnancov v Rusku aj na Ukrajine. Zaujať jednoznačný postoj k takejto vážnej udalosti môže byť jednoduché na individuálnej úrovni, no my vieme, že v obchodných vzťahoch a korporátnej komunikácii to je často zložitejšie.

Ak sa  rozhodnete vyjadriť postoj k vojne na Ukrajine, odporúčame vám komunikovať jasne a citlivo – používať fakticky presné výrazy „vojna“ či „vojenský útok“ namiesto propagandou zneužívané termíny ako „vojenská operácia“ či neutrálny „konflikt“. Aj Slováci a Slovenky majú v tejto otázke jasno. Podľa aktuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko? až 78 % Slovákov súhlasí s postojom našej vlády k ruskej agresii na Ukrajine.

Akokoľvek sa ku kríze rozhodnete pristúpiť, najdôležitejšie podľa nás je nastaviť vhodný tón komunikácie. Ani apolitickým stanoviskám by nemala chýbať citlivosť, empatia či solidarita s ľuďmi, ktorí súčasnou situáciou trpia. Tváriť sa, že sa okolo nás nič vážne nedeje a my robíme „business as usual“, môže byť v tejto situácii kontraproduktívne. Zároveň dnes verejnosť veľmi citlivo vníma spôsoby prezentácie firiem v súvislosti s pomocou, ktorú poskytujú.

Pomáhajte proporčne k veľkosti svojho biznisu

Vyjadrenie podpory slobode a demokracii nemusí mať vždy podobu významného statusu na webstránke či Facebooku. Niekedy je dokonca lepšie, ak svoj postoj vyjadríte činmi – pomocou utečencom či ľuďom na Ukrajine, či už finančne, materiálne, alebo dobrovoľnícky. Prispieť môžete do niekoľkých veľkých verejných zbierok, ktoré organizujú iniciatívy Kto pomôže Ukrajine, Človek v ohrození alebo napríklad Mareena. Do pomoci môžete zapojiť aj svojich zamestnancov a aj touto cestou komunikovať svoje hodnoty ako solidarita a integrita.

Ak sa rozhodnete pre finančnú pomoc, je dôležité dať si záležať aj na jej proporcionalite vo vzťahu k veľkosti či obratu vášho biznisu. Skúste sa inšpirovať spoločnosťami podobnej veľkosti, prípadne hľadať ďalšie spôsoby pomoci, ktoré sú unikátne a možné práve pre vás. Aj prísľub dlhodobej pomoci sa v tejto situácii veľmi ráta.

Nové formáty v médiách

Aj slovenské médiá veľmi rýchlo zareagovali na vojenský útok na Ukrajine a okrem vyslania redaktorov za hranice v krátkom čase prispôsobili novej kríze aj svoju produkciu. V uplynulých dňoch vzniklo hneď niekoľko nových formátov:

  •         Nový spravodajský kanál RTVS: 24
  •         Ukrajinské spravodajstvo na TA3, RTVS, Aktuality.sk
  •         Špeciálne sekcie venované vojne na Ukrajine na všetkých spravodajských portáloch

Zatiaľ čo EÚ sa dohodla na zákaze vysielania ruských médií RT a Sputnik v celej únii, slovenský parlament prijal mimoriadnu novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti na zefektívnenie boja proti nebezpečným dezinformáciám, ktorý priradil dočasnú kompetenciu Národnému bezpečnostnému úradu. NBÚ túto právomoc hneď využil a zastavil činnosť najväčšieho dezinformačného spravodajského portálu Hlavné správy.

Vojenský konflikt so sebou nevyhnutne prinesie i zintenzívnenie dezinformačných kampaní, a preto úzko sledujeme vývoj aj v tejto oblasti. Zoznam dezinformačných stránok už tradične nájdete na stránke Konšpirátori.sk, kompletný a aktuálny zoznam dezinformačných zdrojov tento mesiac vytvorila aj spoločnosť Gerulata.

Komunikujte ohľaduplne, aj keď začne vlna napätia opadať

Po úvodnom šoku z vojenského útoku a príchode prvých ľudí utekajúcich pred nebezpečenstvom sa svet médií na Slovensku začal prispôsobovať novej situácii. Zatiaľ čo spravodajské médiá budú vojne v najbližšom čase venovať zvýšenú pozornosť, tímy v redakciách sa postupne preskupia a tematické rubriky sa budú opäť venovať aj tradičným témam – zdraviu, školstvu, financiám a pod.

Lifestylové médiá (print/online) aktuálna kríza postihla len minimálne, ich existencia priamo závisí od komerčných partnerstiev i kvalitného obsahu, a preto spolupráca s nimi bude pravdepodobne pokračovať v relatívne bežnom režime. Aj k lifestylovým témam a spoluprácam však odporúčame pristupovať s citlivosťou k aktuálnym udalostiam a mať ich na mysli pri plánovaní nových kampaní či tém.

Vojna na Ukrajine mení náš pohľad na biznis, medzinárodné vzťahy a komunikáciu, no zároveň pripomína dôležitosť našich osobných i firemných hodnôt, ktoré si cenia tak zamestnanci a obchodní partneri, ako i verejnosť. My v Seesame urobíme všetko preto, aby sme aj v tomto náročnom období boli pre vás oporou.