ESG Communication: Nový reputačný index firiem

SEESAME_ESG_COVER copy (1) od Anna Michalková
Head of Public Affairs & Partner
18. októbra 2023

Minulý rok Európska komisia schválila smernicu o CSRD, ktorou sa od budúceho roka uvádza do praxe ESG reporting. Spoločnosti, na ktoré sa budú vzťahovať dve z troch kritérií (aktíva v hodnote nad 20 miliónov eur, čistý obrat nad 40 miliónov eur, počet zamestnancov nad 250), budú mať povinnosť začať zbierať podstatné dáta pre nefinančný ESG reporting, ktorý bude pre ne povinný od roku 2026. Tento krok je zásadnou zmenou. EÚ je nielen spoločenstvom štátov, ktoré si nastavilo ambiciózne environmentálne ciele v podobe zníženia emisií CO2 o 55 percent do roku 2030 a dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Zároveň k tomu pridáva aj ciele v oblasti férového prístupu k zamestnancom (vlastným aj u dodávateľov a odberateľov v celom hodnotovom reťazci) a etického spôsobu podnikania. Reputačné parametre, ktoré doteraz interne merala len časť firiem a snažila sa podľa nich prispôsobiť svoje fungovanie, budú zrazu naplno vystavené externému publiku. Zároveň budú mať všetky firmy, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť ESG reportingu, čoskoro k dispozícii množstvo dát o vplyve ich podnikania na bezprostredné a vzdialenejšie okolie. Meranie ESG parametrov sa tak dostane do úplného centra biznisového fungovania. 

Prečo je ESG dôležité pre komunikáciu?

Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu agentúry MNFORCE zo septembra tohto roku si  64 % ľudí myslí, že zverejňovanie aktivít o spoločenskom a environmentálnom dosahu je dnes pre firmy len marketing. Zároveň však 69 % tvrdí, že informáciám o environmentálnom a spoločenskom dopade firiem by mala byť venovaná väčšia pozornosť. Dáta z rovnakého prieskumu tiež ukazujú, že pri nákupe produktov, ale aj výbere zamestnania je pre väčšinu ľudí dôležité, aby firma konala spoločensky a environmentálne zodpovedne. Z ESG sa tak stáva nielen regulačná povinnosť, ale nový reputačný index firiem. 

SEESAME_ESG_graf1 copy

Reputácia je reflexiou očakávaní cieľových skupín od biznis organizácie a reálneho vnímania jej konania. Od miery naplnenia očakávaní resp. od schopnosti firmy riadiť a formovať tieto očakávania závisí úspech alebo neúspech v riadení reputácie. Ak má firma želateľnú reputáciu, zákazníci jej produkty odporúčajú ďalej, partneri sú s ňou ochotní spájať sa a dosahovať synergický efekt a tvorcovia legislatívy ju považujú za referenčný subjekt a počítajú s jej prínosom v rámci legislatívneho procesu. V neposlednom rade majú médiá tendenciu pozerať sa na témy optikou danej organizácie a jej zamestnanci sú ochotní fungovať ako jej ambasádori. Toto všetko vo vzájomnom pôsobení prispieva k dlhodobej výkonnosti každej organizácie a zároveň posilňuje faktor udržateľnosti jej biznis modelu, a teda prežitia. Štúdie zároveň ukazujú, že značky, ktoré sa okrem tvorby zisku zameriavajú aj na aktivity so spoločenským dopadom, dosahujú viac ako dvojnásobný rast. 

Viac rozmerov  podnikania

Bez ohľadu na to, či si firma uvedomuje dôležitosť jednotlivých faktorov, ktoré vplývajú na jej reputáciu, alebo ich dokonca cielene sleduje a aktívne sa v nich snaží zlepšovať, reputácia na firmy a ich fungovanie bezprostredne vplýva. A nielen to. Je nepochybne určujúcim atribútom pri diferenciácii firiem a značiek voči konkurencii. Platí to ako pri boji o zákazníka v predaji produktov a služieb, tak aj v iných dimenziách, napríklad v „súťaži“ o najlepšie talenty medzi zamestnávateľmi či o pozíciu referenčného subjektu pri stanovovaní štandardov v danom segmente podnikania.

SEESAME_ESG_graf2 copy

Zákazníci a ďalšie cieľové skupiny sú oveľa náročnejšími ako kedysi a  chcú vidieť hlbšie za výrobky a služby. Chcú vedieť, čo za nimi stojí, ako firma ovplyvňuje svoje okolie, či už z hodnotového, environmentálneho či ekonomického hľadiska. Všetky tieto parametre teraz cieľovým skupinám prinesie ESG reporting. Smernica, ako aj nedávno prijaté štandardy, ktoré detailne definujú, čo a ako budú firmy reportovať, sú tak pre firmy príležitosťou, ako pravidelne merať faktory s vplyvom na ich reputáciu. Firmy týmto dostávajú šancu merať, a tým pádom aj riadiť svoju reputáciu. Vďaka jednotnej metodike a plošnému využitiu sa nastaví pre celý trh relevantný benchmark. A to je pre firmy zásadná príležitosť.

Pripravujete sa na ESG komunikáciu alebo už pracujete na prvom reporte? Radi vám pomôžeme . buncakova@seesame.com