Začali sme zbierať dáta, aby sme pochopili, čo sa deje

seesame-comments__003 od Michaela Benedigová
Managing Director & Partner
7. decembra 2020

Výrazná osobnosť českej historiografie, Jan Rychlík, pri príležitosti storočnice vzniku Československa nezabudol pripomenúť, že zlomové historické míľniky si ľudstvo uvedomí až neskôr. V marci 2020 sme s kolegami v Seesame mali silné presvedčenie, že sa dejú veci, o ktorých sa bude ešte dlho hovoriť ako o dejinných. Tak sa zrodil kontinuálny výskum názorov a postojov obyvateľov Slovenska pod názvom „Ako sa máte, Slovensko?“ 

 

Rok 2020 bol plný dôležitých míľnikov, ktoré nakláňali názory verejnosti jedným alebo druhým smerom. Na tieto momenty sme reagovali výskumom. Prvý zber „Ako sa máte, Slovensko?“ sa začal na konci marca. Bolo to 18 dní po diagnostikovaní prvého prípadu COVID-19 na Slovensku, približne týždeň po celoslovenskom uzatvorení škôl. Ďalšia vlna bola realizovaná týždeň po Veľkej noci, keď bolo na Slovensku obmedzené cestovanie medzi okresmi a denné prírastky nakazených sa počítali v desiatkach. Tretia vlna výskumu sa realizovala v čase jednotkových denných prírastkov nakazených, rušenia karanténnych opatrení a ohláseného otvárania škôl od júna 2020. Nasledovali ďalšie zbery dát, ktoré kopírovali kľúčové momenty diania v spoločnosti aj opatrení úradov. 

 

V online prieskumoch sledujeme obavy, rešpektovanie opatrení, názory na kroky administratívy, postoje k dlhodobým otázkam ako sú očkovanie, životné prostredie, duševné zdravie, kvalita partnerských vzťahov a množstvo ďalších oblastí. Nejde nám o zber údajov, ale o pochopenie toho, čo sa v tomto náročnom období deje. Každý prieskum teda sprevádza kvalitná interpretácia výsledkov v kontexte iných podobných domácich a zahraničných výskumov. Ďalším pilierom projektu je intenzívna komunikácia výsledkov, aby získané a interpretované dáta pomáhali v kvalitnejších rozhodnutiach. To sú pre nás kľúčové prínosy výskumu.  

 

S kým na zbere pracujeme

Na pozadí projektu sa hneď v marci 2020 vytvorila originálna skupina partnerov, ktorí garantujú vysokú kvalitu zberu, interpretácie aj komunikácie výsledkov. Partneri reprezentujú zaujímavé spojenie excelentnej výskumnej, komunikačnej aj akademickej praxe. Sériu výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo zabezpečuje prieskumná spoločnosť MNFORCE, Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV a Seesame. 

 

Grafika z prieskumu + dátum

Výsledky, ktorých nie je málo, môžete priebežne sledovať na našom webe, profile na Facebooku a, samozrejme, v médiách. 

 

Prečo je pre nás a pre našich klientov dôležité poznať takýto kontext

Pokiaľ sa komunikácia týka kľúčových postojov ľudí na Slovensku, je dôležité, aby vychádzala z dát, ktoré majú kredibilný základ. Platí to vo všeobecnosti, ale o to viac dnes, keď sa situácia mení veľmi rýchlo. „Ako sa máte, Slovensko?“ prináša v tomto ohľade dôveryhodné a aktuálne informácie. 

Veríme, že dáta, verifikované a správne interpretované, majú byť súčasťou kvalitnej verejnej politiky aj v kľúčových strategických rozhodnutiach subjektov, ktoré sú výrazné v komunikácii (rozumej veľkých zadávateľov). 

 

P.S.: Radi by sme sa poďakovali partnerom, ktorí so Seesame išli do veľkého dobrodružstva pod názvom „Ako sa máte, Slovensko?“ a vďaka ktorým máme zmapované postoje a názory z dejinného obdobia. Naše poďakovanie patrí Barbare Lášticovej (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV), Miloslavovi Bahnovi (Sociologický ústav SAV) a Andrejovi Kičurovi (MNFORCE).